Thứ tư,  27/01/2021

Để pháp luật đi vào cuộc sống

(LSO) – Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) vẫn được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác PBGDPL. Đồng thời đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chủ trì các đề án PBGDPL tiếp tục triển khai thực hiện đề án thuộc ngành phụ trách. Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành biên soạn tài liệu giới thiệu luật, pháp lệnh mới, làm cơ sở cho các sở, ngành, đoàn thể, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL khai thác, sử dụng làm tài liệu tuyên truyền được đầy đủ và thống nhất.

Cán bộ Sở Tư pháp (thứ 2 từ trái sang) tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở cho các đại biểu huyện Lộc Bình

Nội dung PBGDPL trong năm qua tập trung vào các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực từ năm 2018, 2019, các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận thuộc các lĩnh vực như: quốc phòng – an ninh; hòa giải ở cơ sở; đất đai; an toàn giao thông; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tệ nạn xã hội… Từ đầu năm 2020 đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn đã tổ chức được 17.379 cuộc PBGDPL, cho hơn 1,3 triệu lượt người nghe.

Cùng với đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; kết hợp tuyên truyền miệng, hội thi, sân khấu hóa, tọa đàm với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để PBGDPL. Tiêu biểu trong năm 2020, các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức được 16 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút 2.030 lượt người tham gia. Đặc biệt, Lạng Sơn có 2 học sinh đạt giải khuyến khích (trong tổng số 26 thí sinh đạt giải vòng chung kết) Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường”.

Để pháp luật từng bước đi vào cuộc sống, trong năm 2020, nhiều cơ quan, đơn vị đã đổi mới, xây dựng các mô hình PBGDPL hiệu quả như: các cấp hội phụ nữ tỉnh thành lập gần 200 tài khoản Facebook để giới thiệu hoạt động của hội và tuyên truyền pháp luật; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền cho hành khách xuất nhập cảnh, lái xe, chủ hàng và Nhân dân khu vực biên giới, cửa khẩu được 2.500 lượt người, cấp phát 3.500 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật bằng hai thứ tiếng (tiếng Việt Nam và tiếng Trung Quốc); huyện Bình Gia đa dạng hình thức hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam…

Ông Hoàng Văn Quyền, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Bình Gia cho biết: Năm 2020, hưởng ứng ngày Pháp luật, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tổ chức được 58 cuộc tuyên truyền, với 4.060 lượt người nghe… bằng nhều hình thức như: tọa đàm, phiên tòa giả định, tuyên truyền miệng. Ngoài ra, huyện duy trì 36 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, “Nông dân với pháp luật”, 24 câu lạc bộ văn hóa, thể thao, qua sinh hoạt đã giúp cho hội viên tích cực vận động người dân chấp hành pháp luật.

Một điểm mới nổi bật phải kể đến là, tháng 11/2020, trang thông tin điện tử PBGDPL thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Đây là trang cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành. Đồng thời thông tin về hoạt động của hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin về pháp luật, đồng thời là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các mô hình PBGDPL hiệu quả.

Có thể nói, việc đa dạng hóa nội dung, đổi mới hình thức PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động tìm hiểu, chấp hành pháp luật của công dân, đưa pháp luật vào cuộc sống. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

DƯƠNG DUYÊN