Thứ sáu,  15/01/2021

Hòa giải ở cơ sở huyện Cao Lộc: Chú trọng đội ngũ, xây dựng điển hình

(LSO) – Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở (HGƠCS), thời gian qua, UBND huyện Cao Lộc đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung vào xây dựng đội ngũ hòa giải viên và tổ hòa giải điển hình tiên tiến.

Xác định tầm quan trọng của đội ngũ hòa giải viên, UBND huyện đã quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác HGƠCS. Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ HGƠCS giai đoạn 2019 – 2022”, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1430/UBND-TP ngày 31/7/2019 về việc triển khai thực hiện đề án trên địa bàn huyện. Theo đó, 22/22 xã, thị trấn của huyện đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn tổ HGƠCS, đảm bảo các tổ hòa giải đủ số lượng, thành phần, tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu công tác hòa giải. Hiện toàn huyện có 176 tổ hòa giải, với 1.127 hòa giải viên, trong đó, mỗi tổ hòa giải có từ 5 – 7 thành viên. Hầu hết là người hiểu biết về pháp luật, có uy tín trong cộng đồng.

Các hòa giải viên huyện Cao Lộc tham dự hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở do UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức

Đặc biệt, để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên, hằng năm, Phòng Tư pháp huyện tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho hòa giải viên. Tiêu biểu trong năm 2020, huyện đã tổ chức được 6 hội nghị tập huấn cho 351 lượt hòa giải viên ở cơ sở. Ông Lương Văn An, Bí thư thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm cho biết: Tham gia các lớp tập huấn về công tác HGƠCS chúng tôi được nâng cao kiến thức về Luật HGƠCS. Đặc biệt, chúng tôi được báo cáo viên của Sở Tư pháp hướng dẫn chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ HGƠCS, giải đáp thắc mắc, tư vấn giải quyết các trường hợp thông qua các tình huống cụ thể. Từ đó, tôi vận dụng vào giải quyết thấu tình, đạt lý các vụ việc trong thôn.

Cùng với chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên, UBND huyện còn quan tâm xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến. Ông La Văn Tùng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc cho biết: Để góp phần nâng cao chất lượng công tác HGƠCS, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, lựa chọn 2 xã điểm là Gia Cát và Hải Yến để xây dựng tổ hòa giải điển hình tiên tiến. Theo đó, mỗi xã xây dựng 2 tổ hòa giải điển hình tiên tiến, có cách làm hiệu quả, tỷ lệ hòa giải cao để tuyên truyền, nhân rộng trên địa bàn xã, huyện. Trong năm 2020, các tổ HGƠCS xã Hải Yến hòa giải thành công 3/3 vụ việc, đạt 100%; xã Gia Cát hòa giải thành công 20/22 vụ việc, đạt 91%.

Là tổ hòa giải điển hình tiên tiến của xã Gia Cát, các thành viên tổ hòa giải thôn Sa Cao luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Ông Hoàng Văn La, Bí thư, trưởng thôn, thành viên tổ hòa giải thôn cho biết: Thôn tôi có hơn 100 gia đình, mỗi khi xảy ra những vụ việc xích mích, chúng tôi đều có mặt kịp thời, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Xác minh rõ nguyên nhân gây mâu thuẫn, mong muốn nguyện vọng của các bên, để đưa ra lý lẽ, thuyết phục đúng theo quy định của pháp luật, duy trì tình làng nghĩa xóm. Nhờ đó, tỷ lệ hòa giải hằng năm của thôn đạt trên 90%, năm 2020 đạt 100%.

Ngoài ra, để công tác HGƠCS đạt hiệu quả, hằng năm, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác HGƠCS như: Luật HGƠCS, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo… Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 1.111 cuộc, với 63.655 lượt người nghe. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân về pháp luật nói chung và công tác HGƠCS nói riêng.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp thiết thực, công tác HGƠCS trên địa bàn huyện Cao Lộc đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, đồng thời, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Kết quả năm 2020, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã hòa giải thành công 266/314 vụ, đạt tỷ lệ 85% (cao nhất trong toàn tỉnh), tăng 14% so với năm 2019.

Ông Dương Công Luyện, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đánh giá: Phòng Tư pháp huyện Cao Lộc trong năm 2020 đã có cách làm hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác HGƠCS. Qua đó, giải quyết dứt điểm các tranh chấp, góp phần ổn định an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

DƯƠNG DUYÊN