Thứ hai,  25/01/2021

Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

LSOĐó là chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 – 2025, do Sở Tư pháp tổ chức chiều nay (7/1).  

Trong năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng UBND tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo triển khai các mặt công tác tư pháp với nhiều đổi mới, tạo được sự chuyển biến tích cực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, các nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nổi bật như: Sở Tư pháp thực hiện thẩm định 62 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), (bằng 119% so với năm 2019); góp ý 319 dự thảo VBQPPL (bằng 130% so với năm 2019); hướng dẫn đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 16/16 xã về đích nông thôn mới năm 2020 và 21 xã, thị trấn biên giới; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trả sớm, đúng hẹn là 98,2%, tăng 3% so với năm 2019. Toàn tỉnh tổ chức được trên 11 nghìn hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 907 nghìn lượt người nghe…

Năm 2021, ngành tư pháp tập trung thực hiện một số nội dung, chỉ tiêu nhiệm vụ như: phấn đấu kiểm tra đạt 100% VBQPPL được ban hành trong năm; tăng cường, đổi mới công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; phấn đấu tỷ lệ hòa giải thành công ở cơ sở đạt 80% trở lên…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của ngành tư pháp tỉnh trong năm 2020.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, ngành tư pháp tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp theo kế hoạch của UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL, nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo VBQPPL. Đồng thời đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp.


Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhân dịp này, Sở Tư pháp có 1 tập thể, 3 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành tư pháp lần thứ V; 13 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp”; 3 tập thể, 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp giai đoạn 2015 – 2020; 3 tập thể, 5 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật Lý lịch tư pháp, giai đoạn 2010 – 2020. Sở Tư pháp tặng giấy khen cho 7 tập thể, 35 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.


Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp; phòng tư pháp
các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2021

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp đã phát động thi đua. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, phòng tư pháp các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

DƯƠNG DUYÊN