Thứ ba,  19/01/2021

Thành phố Lạng Sơn: Chú trọng đăng ký và quản lý hộ tịch

(LSO) – Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, tập trung đông dân cư, gần 140 nghìn người, do đó thành phố Lạng Sơn phát sinh nhiều sự kiện hộ tịch. Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân, thời gian qua, UBND thành phố đã quan tâm nâng cao chất lượng công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Bà Lương Thị Mỹ Dung, Phó Trưởng Phòng Tư pháp thành phố cho biết: Hộ tịch bao gồm các sự kiện như: đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con, thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc… Để thực hiện hiệu quả công tác này, phòng đã tham mưu cho UBND thành phố tăng cường tuyên truyền về lĩnh vực hộ tịch. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – hộ tịch của 8/8 phường, xã những nội dung cơ bản của Luật Hộ tịch 2014, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; kiểm tra công tác tư pháp tại cơ sở. Qua đó, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được thực hiện đúng nguyên tắc “một cửa” phục vụ Nhân dân kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, không để xảy ra sai sót và gây phiền hà cho công dân.

Công chức tư pháp – hộ tịch phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn hướng dẫn công dân đăng ký khai sinh

Theo đó, để cán bộ và Nhân dân hiểu rõ các quy định về hộ tịch, UBND thành phố, các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố đã tăng cường tuyên truyền lồng ghép các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hộ tịch như: Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự… Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: hội nghị, tuyên truyền qua loa phát thanh, phát tờ rơi; lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, đoàn thể… Từ năm 2020 đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức được hơn 2.300 cuộc tuyên truyền pháp luật, cho gần 141 nghìn lượt người nghe.

Anh Trần Minh Tú, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Tháng 12/2020, tôi làm giấy khai sinh cho con tại UBND phường. Qua nghe tuyên truyền về công tác hộ tịch, tôi đã chủ động chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ phường, giấy khai sinh của con tôi được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, cấp ngay trong ngày.

Để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch, hằng năm, UBND thành phố tổ chức 1 hoặc 2 hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác hộ tịch. Đồng thời, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn hộ tịch do Sở Tư pháp tổ chức. Từ đó, đảm bảo 100% công chức tư pháp – hộ tịch trên địa bàn đều có chứng chỉ hộ tịch, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch. Nội dung tập huấn về công tác chứng thực, Luật Hộ tịch, kỹ năng xử lý hồ sơ, giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND các cấp theo quy định.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã triển khai thực hiện phần mềm  đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp, thực hiện cấp mã số định danh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh từ năm 2017. Việc sử dụng phần mềm tạo thuận lợi cho cán bộ trong tra cứu, quản lý, trích xuất thông tin.

Chị Ngọ Thị Bạch, công chức tư pháp – hộ tịch phường Vĩnh Trại cho biết: Hằng năm, phường tiếp nhận trên 600 vụ việc hộ tịch các loại. Từ khi thực hiện phần mềm, tôi dễ dàng tìm kiếm thông tin, trả kết quả sớm, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp trích lục hộ tịch cho công dân, đảm bảo quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân. Qua đó, góp phần xây dựng “chính quyền thân thiện” và đem lại sự hài lòng cho người dân.

Có thể nói, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tại thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Các sự kiện hộ tịch của cá nhân được đăng ký đầy đủ, kịp thời, chính xác, đảm bảo về trình tự, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người yêu cầu đăng ký hộ tịch, góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2020, Phòng Tư pháp thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết 278 hồ sơ thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, trong đó có 8 hồ sơ có yếu tố nước ngoài. UBND các xã, phường đã đăng ký khai sinh cho 1.509 trường hợp, khai tử cho 538 trường hợp, đăng ký kết hôn cho 491 cặp… đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
DƯƠNG DUYÊN