Thứ năm,  04/03/2021

Thường trực Tỉnh uỷ dự hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2021

LSO-Sáng nay (15/1), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự hội nghị về phía trung ương có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao; lãnh đạo một số vụ thuộc Viện KSND tối cao.

Dự hội nghị về phía tỉnh có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Cải cách Tư pháp tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong năm 2020, Viện KSND tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đơn vị đã chủ động yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% đối với các tin báo, tố giác về tội phạm, chỉ tiêu đề ra yêu cầu điều tra đạt 109,24% (vượt chỉ tiêu của ngành 19,24%); chỉ tiêu kháng nghị về hình sự trên cấp và dân sự được Tòa án chấp nhận đạt 100%; chỉ tiêu kiến nghị được cơ quan hữu quan chấp nhận đạt 100%; số người bị bắt, tạm giữ chuyển xử lý khởi tố đạt 99,53%; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 100%; không có trường hợp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát đình chỉ vì không phạm tội; kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của tòa án; phối hợp với tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm…

Năm 2021, Viện KSND tỉnh đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Quốc hội, của ngành và Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh giao; tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tiếp tục sắp xếp kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Cải cách Tư pháp tỉnh đề nghị: Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện KSND tỉnh cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ
trao bằng khen cho 1 tập thể thuộc Viện KSND tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Viện KSND hai cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, cải cách chế độ công vụ, công chức; chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSND tối cao đề nghị: Viện KSND hai cấp Lạng Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, đặc biệt đề cao vai trò, ý thức nêu gương của người đứng đầu…


Lãnh đạo Tỉnh uỷ Lạng Sơn và Viện KSND tối cao trao bằng công nhận
danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND của Viện KSND tối cao cho 6 đồng chí
thuộc Viện KSND tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, Viện KSND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với các nội dung cụ thể nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng
Thường trực Viện KSND tối cao trao Cờ thi đua của Viện KSND tối cao năm 2020
cho tập thể Viện KSND tỉnh Lạng Sơn

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Viện KSND tỉnh đã được nhận Cờ thi đua của Viện KSND tối cao và bằng khen của Viện trưởng Viện KSND tối cao; 1 tập thể thuộc Viện KSND tỉnh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Viện KSND tối cao tặng Cờ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối ngành KSND năm 2020 cho 4 tập thể thuộc Viện KSND tỉnh; công nhận chiến sĩ thi đua cấp ngành của Viện KSND tối cao cho 6 đồng chí thuộc Viện KSND tỉnh.

THANH HUYỀN