Thứ năm,  04/03/2021

Hội Luật gia tỉnh: Góp sức đưa pháp luật đến Nhân dân

(LSO) – Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến Nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Hiện nay, Hội Luật gia tỉnh có 387 hội viên, 20 chi hội trực thuộc, 3 trung tâm tư vấn pháp luật, 3 huyện hội (Bình Gia, Đình Lập, Lộc Bình). Với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”, phần đa các cuộc PBGDPL của hội đều tập trung tại các xã khó khăn, vùng sâu, xa, biên giới.

Ông Lương Văn Kích, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác PBGDPL,  4 năm trở lại đây, từ khi thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 – 2021” trên địa bàn tỉnh, hội đã có cách làm đổi mới, thiết thực. Hội phối hợp chặt chẽ với huyện hội, chi hội, phòng tư pháp các huyện để tổ chức các cuộc PBGDPL đến tận xã, thôn, bản vùng sâu, vùng xa, những nơi người dân ít có điều kiện tìm hiểu pháp luật. Đồng thời, hội phối hợp với chính quyền xã khảo sát nhu cầu của bà con địa phương để lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp. Do đó, các cuộc tuyên truyền đều đạt hiệu quả cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2020

Nội dung PBGDPL rất đa dạng, bao gồm các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân như: hôn nhân và gia đình, đất đai, khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phòng chống tác hại của rượu, bia, giao thông đường bộ…

Bà Dương Thị Ngoan, Bí thư Chi bộ thôn Vằng Ún, xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia cho biết: Người dân ở vùng 3 nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Do đó, khi được Hội Luật gia tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xã vào tháng 11/2020, chúng tôi rất phấn khởi. Qua hội nghị, tôi đã nắm được chính sách của Nhà nước về trợ giúp pháp lý, những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình. Từ đó tuyên truyền người dân trong thôn cùng thực hiện.

Một điểm mới nổi bật nữa là hội vừa trực tiếp tổ chức hội nghị PBGDPL vừa chú trọng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Đối tượng là người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, dân tộc thiểu số… Từ năm 2020 đến nay, các trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội đã tư vấn pháp luật cho 669 người. Hội viên luật gia ở các chi hội đã trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp theo quy định của pháp luật được 650 vụ, việc.

Bà Trần Kim Thúy, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Ân Quang, thành phố Lạng Sơn cho biết: Trung bình hằng năm, trung tâm tư vấn pháp luật cho trên 100 trường hợp. Chúng tôi tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng theo quy định của pháp luật như: gia đình chính sách, hộ nghèo, người khuyết tật… Các vụ việc được tư vấn, trợ giúp chủ yếu liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình, vừa tư vấn chúng tôi vừa tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Đồng thời, chúng tôi tham gia công tác hòa giải tranh chấp dân sự, giúp các bên thỏa thuận đạt được mong muốn, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, định kỳ hằng năm Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho hội viên trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như, năm 2020, hội đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng phổ biến pháp luật cho hơn 60 đại biểu các đơn vị trong Hội Luật gia, các báo cáo viên các hội đặc thù trong tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các mô hình PBGDPL, kỹ năng tuyên truyền của hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Có thể nói, với các biện pháp thiết thực, Hội Luật gia tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, xa, biên giới, khó khăn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2020, Hội Luật gia tỉnh có 2 chi hội và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Luật gia Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Từ năm 2019 đến nay, Hội Luật gia tỉnh, các chi hội, huyện hội đã tổ chức được trên 600 hội nghị PBGDPL với trên 16.000 lượt người nghe, in và cấp phát hơn 200.000 tờ gấp pháp luật cho các địa phương để phát cho Nhân dân.
DƯƠNG DUYÊN