Thứ năm,  25/02/2021

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

LSO-Chiều 21/1/2021, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh. Cùng dự có thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, lãnh đạo UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố.

Trong năm 2020, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, huyện thường xuyên được kiện toàn với chức năng, nhiệm vụ, thành phần theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm xây dựng, triển khai kế hoạch, đa dạng hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, mục đích tuyên truyền. Nổi bật như: Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 17.379 cuộc PBGDPL cho hơn 1,3 triệu lượt người nghe. 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt và có các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật. Các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã hoà giải thành công 2.614/3.483 vụ việc, đạt tỉ lệ 75%, tăng 7,6% so với năm 2019…

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh, phòng tư pháp các huyện, thành phố đã tham luận về khó khăn, vướng mắc, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chia sẻ cách làm mới, sáng tạo, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.

Năm 2021, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác PBGDPL; tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả công tác PBGDPL năm 2020. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác PBGDPL, xây dựng kế hoạch PBGDPL của ngành, cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện tốt Ngày pháp luật; chú trọng tuyên truyền phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đổi mới công tác PBGDPL, tăng cường tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa công tác PBGDPL; quan tâm xây dựng, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác PBGDPL. Đồng thời, chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác PBGDPL. Các cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp phát huy vai trò tham mưu, triển khai thực hiện công tác PBGDPL.


Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
vì có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2020

Nhân dịp này, 12 tập thể, 9 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác PBGDPL năm 2020.

DƯƠNG DUYÊN – TIỂU YẾN