Thứ ba,  02/03/2021

Đánh giá chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

LSOSáng nay (28/1), Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020 với Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Tỉnh đoàn.  

Trong năm 2020, các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Nổi bật như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện được 144 tác phẩm thuộc các chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài”; “Trả lời bạn xem truyền hình”; “Pháp luật với cuộc sống”. Báo Lạng Sơn đã đăng tải được trên 150 tin, bài, ảnh liên quan đến PBGDPL, thực hiện được 45 chuyên mục “Thông tin pháp luật”. Các tin, bài, phóng sự đã bám sát nội dung kế hoạch PBGDPL, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Sở Tư pháp và Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh phối hợp bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ. Hội LHPN tỉnh tổ chức 9 lớp tập huấn cho cán bộ phụ nữ cơ sở, có nội dung PBGDPL. Các cấp bộ đoàn tổ chức 531 buổi tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân các xã vùng cao, biên giới, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên, thu hút trên 9.703 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác  phối hợp. Đồng thời đề xuất kiến nghị giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao chất lượng các chuyên mục, thực hiện tốt chương trình phối hợp tuyên truyền, PBGDPL trong thời gian tới.


Lãnh đạo Sở Tư pháp kết luận hội nghị   

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã tiếp thu kiến nghị của các cơ quan, đồng thời đề nghị các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên mục, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; bố trí kinh phí, xây dựng chương trình, kế hoạch PBGDPL tại các xã, huyện biên giới; tham mưu xây dựng các đề án PBGDPL riêng biệt với từng đối tượng…

DƯƠNG DUYÊN