Chủ nhật,  26/01/2020

Tòa án Nhân dân tỉnh đón nhận cờ thi đua xuất sắc của Tòa án Nhân dân tối cao

LSOHôm nay (10/1), Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện TAND Tối cao.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhận Kỷ niệm chương tại hội nghị

Năm 2019, bám sát các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết, chỉ thị của TAND tối cao, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh đã có nhiều giải pháp đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử do TAND tối cao ban hành và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác của TAND tỉnh.

Kết quả, các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với kế hoạch công tác đã đề ra. Đối với công tác giải quyết án, TAND 2 cấp đã giải quyết 3.257/3.275 vụ, đạt tỷ lệ 99,5%, vượt 11,5% chỉ tiêu TAND tối cao và 1,5% chỉ tiêu TAND tỉnh đề ra.

Chất lượng xét xử và nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên, đáp ứng yêu cầu mới, trung bình mỗi thẩm phán giải quyết 4,9 vụ/tháng, tăng 0,3 vụ/tháng so với năm 2018.

Cùng đó, TAND các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết vụ án, tỷ lệ hòa giải thành đạt 69,6%, vượt 9,6% chỉ tiêu TAND tối cao và vượt 3,6% chỉ tiêu TAND tỉnh đề ra.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua năm 2020, TAND 2 cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nghị quyết, chỉ thị của TAND tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức; thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của TAND tối cao; thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị TAND 2 cấp trên địa bàn; đảm bảo tiến độ, chất lượng chỉ tiêu xét xử các loại án, nâng cao tiến độ xét xử và chất lượng giải quyết án dân sự; nâng cao chất lượng tổ chức cán bộ, thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị ngành TAND tỉnh tiếp tục quán triệt các văn bản liên quan đến công tác nội chính; làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong thực thi nhiệm vụ; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyên môn…


Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhận Cờ thi đua xuất sắc tại hội nghị

Nhân dịp này, TAND tỉnh Lạng Sơn và TAND huyện Hữu Lũng được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2019 của TAND Tối cao; nhiều tập thể, cán bộ tòa án, hội thẩm nhân dân được TAND Tối cao tặng bằng khen; nhiều cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án”.     

HOÀNG HUẤN