Thứ ba,  01/12/2020

Ký kết quy chế phối hợp về đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế

LSO-Chiều 29/10/2020, Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.


Lãnh đạo Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Dự thảo quy chế phối hợp gồm 4 chương: những quy định chung; nội dung, hình thức phối hợp; nội dung, trách nhiệm phối hợp; tổ chức thực hiện.

Theo đó, nội dung của quy chế phối hợp gồm: phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật và thực hiện các chuyên đề, kế hoạch công tác lớn; phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu; hướng dẫn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ; kiểm tra, kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý, bàn giao vụ việc vi phạm; phối hợp trong công tác xây dựng và bảo vệ lực lượng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh và Công an tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp.

KIM HUYÊN