Thứ ba, 21/05/2019

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng

Sáng 2/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.