Thứ tư, 20/06/2018

Chùm ảnh về cột cờ trên núi Phai Vệ

                                                                                      Đông Bắc