Thứ hai, 15/10/2018

Chùm ảnh về cột cờ trên núi Phai Vệ

                                                                                      Đông Bắc