Thứ năm, 13/12/2018

Chùm ảnh về cột cờ trên núi Phai Vệ

                                                                                      Đông Bắc