Thứ bảy, 23/03/2019

Chùm ảnh về cột cờ trên núi Phai Vệ

                                                                                      Đông Bắc