Thứ tư,  20/01/2021

Mô hình trồng cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

LSO-Vừa qua, Báo Lạng Sơn đã tổ chức chuyến đi thực tế tại xã Hồng Giang và xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay trong triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Xã Hồng Giang đạt xã nông thôn mới năm 2016 và đăng kí đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đối với xã Tân Mộc, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2019. Bên cạnh việc phát triển, nâng cao giá trị, chất lượng cây vải thiểu, các xã đang phát triển diện tích trồng cây có múi như cam, quýt, bưởi đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, nâng cao đời sống của nhân dân.

TRIỆU THÀNH