Thứ sáu,  24/01/2020

Việt Nam nỗ lực bảo đảm Ðông – Nam Á là khu vực không vũ khí hạt nhân

Ủy ban LHQ về giải trừ quân bị vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm đạt được mục tiêu giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và bảo đảm quyền của tất cả các nước sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Tuyên bố đưa ra tại cuộc thảo luận chung của LHQ kết thúc ngày 7-4.Phóng viên TTXVN dẫn ý kiến tại phiên thảo luận của Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ tiến trình giải trừ quân bị, nhất là vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân; ủng hộ hoàn toàn mọi biện pháp cấm phát triển, sản xuất, trang bị, thử nghiệm, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng như việc phá hủy tất cả các loại vũ khí hủy diệt. Việt Nam đang nỗ lực cùng với các nước trong khu vực bảo đảm Đông - Nam Á không vũ khí hạt nhân và kêu gọi các nước có vũ khí hạt nhân thừa nhận hiệp ước về khu vực...

Ủy ban LHQ về giải trừ quân bị vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhằm đạt được mục tiêu giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và bảo đảm quyền của tất cả các nước sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình. Tuyên bố đưa ra tại cuộc thảo luận chung của LHQ kết thúc ngày 7-4.
Phóng viên TTXVN dẫn ý kiến tại phiên thảo luận của Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, Việt Nam ủng hộ tiến trình giải trừ quân bị, nhất là vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân; ủng hộ hoàn toàn mọi biện pháp cấm phát triển, sản xuất, trang bị, thử nghiệm, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, cũng như việc phá hủy tất cả các loại vũ khí hủy diệt. Việt Nam đang nỗ lực cùng với các nước trong khu vực bảo đảm Đông – Nam Á không vũ khí hạt nhân và kêu gọi các nước có vũ khí hạt nhân thừa nhận hiệp ước về khu vực Đông – Nam Á không vũ khí hạt nhân.
Theo Nhandan