Thứ sáu, 14/08/2020

Pakistan, Morocco và Guatemala được bầu vào HĐBA

Ngày 21/10, ba nước này đã được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2012-2013. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser cho biết: “Với việc giành được hơn 2/3 số phiếu bầu và được nhiều phiếu bầu nhất, Guatemala, Morocco, và Pakistan đã được bầu làm thành viên HĐBA nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2012”.Theo kết quả bỏ phiếu vòng 1, Guatemala giành được 191 phiếu bầu, Pakistan được 129 phiếu và Morocco giành được 151 phiếu. Sẽ có cuộc bỏ phiếu vòng 2 để bầu thêm 2 nước vào HĐBA. Đại diện cho khu vực châu Phi sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Togo và Meritani, và đại diện cho Đông Âu là cuộc cạnh tranh giữa Azerbaijan, Slovenia và Hungary.5 nước mới được bầu sẽ thay thế cho Bosnia và Herzegovina, Brazil, Lebanon, Gabon và Nigeria hết nhiệm kỳ vào cuối năm...

Ngày 21/10, ba nước này đã được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2012-2013.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Nassir Abdulaziz Al-Nasser cho biết: “Với việc giành được hơn 2/3 số phiếu bầu và được nhiều phiếu bầu nhất, Guatemala, Morocco, và Pakistan đã được bầu làm thành viên HĐBA nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/1/2012”.
Theo kết quả bỏ phiếu vòng 1, Guatemala giành được 191 phiếu bầu, Pakistan được 129 phiếu và Morocco giành được 151 phiếu.
Sẽ có cuộc bỏ phiếu vòng 2 để bầu thêm 2 nước vào HĐBA. Đại diện cho khu vực châu Phi sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Togo và Meritani, và đại diện cho Đông Âu là cuộc cạnh tranh giữa Azerbaijan, Slovenia và Hungary.
5 nước mới được bầu sẽ thay thế cho Bosnia và Herzegovina, Brazil, Lebanon, Gabon và Nigeria hết nhiệm kỳ vào cuối năm nay.


Theo VOV