Thứ năm,  24/09/2020

Trung Quốc kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản

Theo Tân Hoa xã, ngày 1-7, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tiến hành lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập. Từ chỗ chỉ có 50 đảng viên, 91 năm qua, số đảng viên CPC hiện đã vượt quá 82,6 triệu. Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập CPC năm nay diễn ra ngay sau sự kiện Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9, đưa ba nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo quả đất trong thời gian ba ngày.Tân Hoa xã nhận định: Kể từ khi thành lập, CPC đã không ngừng nỗ lực nhằm chấm dứt bất ổn trong nước, đồng thời đưa Trung Quốc bước vào con đường phát triển, tăng trưởng kinh tế và trẻ hóa. Tân Hoa xã nhấn mạnh: Việc thành lập một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tạo ra nền tảng chính trị cơ bản cho sự phát triển của Trung Quốc, mặt khác, cải tổ và mở cửa đã thúc đẩy sự phát triển liên tục, với tốc độ nhanh chóng ở nước này. Hơn mười năm qua, CPC đã thống nhất và lãnh đạo các đảng viên cũng...

Theo Tân Hoa xã, ngày 1-7, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã tiến hành lễ kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập. Từ chỗ chỉ có 50 đảng viên, 91 năm qua, số đảng viên CPC hiện đã vượt quá 82,6 triệu. Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập CPC năm nay diễn ra ngay sau sự kiện Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9, đưa ba nhà du hành vũ trụ lên quỹ đạo quả đất trong thời gian ba ngày.

Tân Hoa xã nhận định: Kể từ khi thành lập, CPC đã không ngừng nỗ lực nhằm chấm dứt bất ổn trong nước, đồng thời đưa Trung Quốc bước vào con đường phát triển, tăng trưởng kinh tế và trẻ hóa. Tân Hoa xã nhấn mạnh: Việc thành lập một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã tạo ra nền tảng chính trị cơ bản cho sự phát triển của Trung Quốc, mặt khác, cải tổ và mở cửa đã thúc đẩy sự phát triển liên tục, với tốc độ nhanh chóng ở nước này. Hơn mười năm qua, CPC đã thống nhất và lãnh đạo các đảng viên cũng như nhân dân cả nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xây dựng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng đất nước Trung Hoa trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Bên cạnh đó, Tân Hoa xã cũng cho biết CPC đang phải đối mặt những thách thức ngày càng lớn và tiếp tục phải giải quyết nhiều nhiệm vụ khó khăn và phức tạp. Để giải quyết những nhiệm vụ này, CPC cần cố gắng duy trì vị trí tiên phong và cải thiện khả năng lãnh đạo của mình. Cần nỗ lực giải quyết sự phát triển mất cân đối trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, đồng thời đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình phát triển của Trung Quốc. Việc tăng cường khả năng lãnh đạo của CPC cũng đòi hỏi một chính sách hướng tới quần chúng nhân dân. Quần chúng nhân dân luôn tạo động lực cơ bản cho sự phát triển của CPC, bởi vậy, phương châm “hết lòng phục vụ nhân dân” cần phải được sử dụng như một nguyên tắc cơ bản của CPC. CPC cần nỗ lực để bảo đảm công bằng xã hội, cải tiến những phương pháp quản lý xã hội và điều chỉnh việc sử dụng quyền lực phù hợp luật pháp. Hơn nữa, những biện pháp chống tham nhũng và nỗ lực duy trì sự trong sạch của CPC sẽ giữ cho CPC có kỷ cương, lớn mạnh và được quần chúng nhân dân tin cậy.

Theo Nhandan