Chủ nhật,  17/01/2021

Xu-đăng và Nam Xu-đăng sẽ nối lại đàm phán

Theo Tân Hoa xã, ngày 12-7, Xu-đăng và Nam Xu-đăng sẽ nối lại đàm phán theo yêu cầu của Nam Xu-đăng để các thành viên của phái đoàn đàm phán được tham dự lễ kỷ niệm một năm nước này giành độc lập. Vòng đàm phán giữa hai nước hy vọng sẽ xuất hiện đột phá về tất cả các vấn đề bất đồng do trước đó Xu-đăng và Nam Xu-đăng đã nhất trí về một khuôn khổ thương lượng cho các vấn đề tồn tại giữa hai nước.Sau cuộc gặp tại Thủ đô A-đi A-bê-ba của Ê-ti-ô-pi-a, hai nước đã nhất trí về một khuôn khổ thương lượng chung, trong đó có việc tiến hành thương lượng với Phong trào giải phóng nhân dân Xu-đăng (SPLM). Hai bên cũng nhất trí việc ký tất cả các thỏa thuận sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.* Trong khi đó, các tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô, Cốt Đi-voa, Ni-giê-ri-a, Ni-giê, Tô-gô và Bê-nanh thuộc Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã kêu gọi Ma-li cho phép hành động can thiệp quân sự do LHQ hậu thuẫn nhằm giành lại khu vực miền bắc nước này, hiện đang...
Theo Tân Hoa xã, ngày 12-7, Xu-đăng và Nam Xu-đăng sẽ nối lại đàm phán theo yêu cầu của Nam Xu-đăng để các thành viên của phái đoàn đàm phán được tham dự lễ kỷ niệm một năm nước này giành độc lập. Vòng đàm phán giữa hai nước hy vọng sẽ xuất hiện đột phá về tất cả các vấn đề bất đồng do trước đó Xu-đăng và Nam Xu-đăng đã nhất trí về một khuôn khổ thương lượng cho các vấn đề tồn tại giữa hai nước.

Sau cuộc gặp tại Thủ đô A-đi A-bê-ba của Ê-ti-ô-pi-a, hai nước đã nhất trí về một khuôn khổ thương lượng chung, trong đó có việc tiến hành thương lượng với Phong trào giải phóng nhân dân Xu-đăng (SPLM). Hai bên cũng nhất trí việc ký tất cả các thỏa thuận sau khi đạt được thỏa thuận cuối cùng.

* Trong khi đó, các tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô, Cốt Đi-voa, Ni-giê-ri-a, Ni-giê, Tô-gô và Bê-nanh thuộc Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã kêu gọi Ma-li cho phép hành động can thiệp quân sự do LHQ hậu thuẫn nhằm giành lại khu vực miền bắc nước này, hiện đang bị một nhóm Hồi giáo cực đoan có quan hệ với An Kê-đa chiếm đóng. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo ECOWAS đề nghị Ma-li thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc trước ngày 31-7, đồng thời yêu cầu tất cả các bên ở Ma-li chấm dứt xung đột trước tháng lễ Ra-ma-đan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 20-7.

Theo Nhandan