Thứ ba,  26/01/2021

Li-bi bầu QH trong tình trạng an ninh bất ổn

Người dân Thủ đô Tơ-ri-pô-li đi bỏ phiếu bầu QH Li-bi khóa mới. Ảnh TÂN HOA XÃ Theo Roi-tơ ngày 7-7, cử tri Li-bi đi bỏ phiếu bầu QH 200 ghế trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên gần nửa thế kỷ qua. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ địa phương (tức 5 giờ GMT) và sẽ đóng cửa sau 12 giờ bỏ phiếu.Kết quả sơ bộ dự kiến công bố trong ngày 11-7. Cuộc bầu cử QH Li-bi diễn ra trong tình trạng an ninh bất ổn. Ngày 7-7, những người phản đối bầu cử đã đốt các phiếu bầu ở một điểm bầu cử thuộc TP miền đông Ben-ga-di.Trước đó, ngày 6-7, một nhân viên bầu cử Li-bi chết khi các tay súng bắn một máy bay vận chuyển các hòm phiếu qua khu vực Ha-oa-ri, phía nam TP Ben-ga-di. Trong khi đó, hai quả rốc-két đã bắn trúng Trung tâm Y tế Ben-ga-di.Cùng ngày, tại Ti-mo Le-xte, 880 điểm bỏ phiếu tại 13 khu vực bầu cử trên toàn lãnh thổ đã mở cửa đón các cử tri tham gia bầu QH 65 ghế, trong bối cảnh quốc gia Đông - Nam Á này...

Người dân Thủ đô Tơ-ri-pô-li đi bỏ phiếu bầu QH Li-bi khóa mới. Ảnh TÂN HOA XÃ
Theo Roi-tơ ngày 7-7, cử tri Li-bi đi bỏ phiếu bầu QH 200 ghế trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên gần nửa thế kỷ qua. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8 giờ địa phương (tức 5 giờ GMT) và sẽ đóng cửa sau 12 giờ bỏ phiếu.

Kết quả sơ bộ dự kiến công bố trong ngày 11-7. Cuộc bầu cử QH Li-bi diễn ra trong tình trạng an ninh bất ổn. Ngày 7-7, những người phản đối bầu cử đã đốt các phiếu bầu ở một điểm bầu cử thuộc TP miền đông Ben-ga-di.

Trước đó, ngày 6-7, một nhân viên bầu cử Li-bi chết khi các tay súng bắn một máy bay vận chuyển các hòm phiếu qua khu vực Ha-oa-ri, phía nam TP Ben-ga-di. Trong khi đó, hai quả rốc-két đã bắn trúng Trung tâm Y tế Ben-ga-di.

Cùng ngày, tại Ti-mo Le-xte, 880 điểm bỏ phiếu tại 13 khu vực bầu cử trên toàn lãnh thổ đã mở cửa đón các cử tri tham gia bầu QH 65 ghế, trong bối cảnh quốc gia Đông – Nam Á này kỷ niệm 10 năm giành độc lập và chuẩn bị tiếp nhận quyền kiểm soát an ninh từ các lực lượng LHQ. Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều (giờ địa phương). 586 quan sát viên quốc tế và 2.618 quan sát viên trong nước tham gia giám sát cuộc bầu cử.

Theo Nhandan