Thứ tư,  30/09/2020

Tổ chức Lao động quốc tế nêu bật 4 biện pháp thúc đẩy kinh tế toàn cầu

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). (Nguồn: Internet)Ngày 8/7, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Hoan Xômavia (Juan Somavia) cảnh báo nền kinh tế thế giới đang ở bước ngoặt nguy hiểm đòi hỏi thế giới phải tư duy lại một cách sáng tạo mô hình phát triển tiến tới tương lai công bằng hơn, xanh hơn và bền vững hơn. Ông bày tỏ mong muốncác nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế khẩn cấp nối kết các mối quan tâm của con người, đặc biệt là lắng nghe nguyện vọng của người lao động nhiều hơn và hành động nhanh hơn.Ông Xômavia khẳng định mô hình hiện nay về tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hóa đã thất bại với tỷ lệ thất nghiệp cao không thể chấp nhận, đặc biệt là trong thanh niên và phụ nữ, đầu tư trì trệ và bất bình đẳng tăng cao. Vấn đề việc làm hiện đang là chủ đề hàng đầu trong hợp tác quốc tế vì không nước nào trên thế giới được "miễn dịch" trước cơn sốt thất nghiệp nghiêm trọng vẫn đang lan rộng trong nền kinh tế toàn cầu.Tổng Giám...

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). (Nguồn: Internet)

Ngày 8/7, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Hoan Xômavia (Juan Somavia) cảnh báo nền kinh tế thế giới đang ở bước ngoặt nguy hiểm đòi hỏi thế giới phải tư duy lại một cách sáng tạo mô hình phát triển tiến tới tương lai công bằng hơn, xanh hơn và bền vững hơn.

Ông bày tỏ mong muốncác nhà lãnh đạo quốc gia và quốc tế khẩn cấp nối kết các mối quan tâm của con người, đặc biệt là lắng nghe nguyện vọng của người lao động nhiều hơn và hành động nhanh hơn.Ông Xômavia khẳng định mô hình hiện nay về tăng trưởng kinh tế và toàn cầu hóa đã thất bại với tỷ lệ thất nghiệp cao không thể chấp nhận, đặc biệt là trong thanh niên và phụ nữ, đầu tư trì trệ và bất bình đẳng tăng cao. Vấn đề việc làm hiện đang là chủ đề hàng đầu trong hợp tác quốc tế vì không nước nào trên thế giới được “miễn dịch” trước cơn sốt thất nghiệp nghiêm trọng vẫn đang lan rộng trong nền kinh tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc ILO kêu gọi các nước thúc đẩy các chính sách mạnh mẽ hơn để tăng cường khả năng sản xuất, tạo các cơ hội thêm nhiều việc làm có chất lượng và bảo vệ thu nhập của các gia đình người lao động. Để đạt được mục tiêu này, ông nêu bật 4 biện pháp quan trọng cần được các nước thúc đẩy. Một là giải quyết nạn thất nghiệp trong thanh niên trên cơ sở Kế hoạch hành động về việc làm cho thanh niên đã được Hội nghị Lao động quốc tế thông qua ngày 14/6/2012. Hai là mở rộng tiếp cận các bảo vệ xã hội cơ bản trên cơ sở các tiêu chuẩn lao động quốc tế về sàn bảo vệ xã hội đã được thông qua tại Hội nghị Lao động quốc tế này. Bảo vệ sức khỏe là cột trụ quan trọng đầu tiên của sàn bảo vệ xã hội được ILO đề xướng. Ba là tăng cường cố kết và phối hợp giữa các chính sách kinh tế vĩ mô và lao động, các chính sách buôn bán và phát triển cũng như các chính sách môi trường và xã hội. Bốn là xây dựng lại các thể chế quản trị toàn cầu và cách thức nối kết các thể chế toàn cầu này với các hệ thống quốc gia.

Sàn bảo vệ xã hội mới được ILO đề xướng nhấn mạnh bảo vệ xã hội cần được khẳng định lại ở cấp quốc gia và cần được thảo luận với tất cả các đối tác, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân sự.

Theo Dangcongsan.vn