Thứ tư,  20/01/2021

Kyrgyzstan đòi tăng phí thuê đối với căn cứ quân sự Nga

Kyrgyzstan có kế hoạch sẽ tăng mức phí mà Nga phải trả để thuê ba trong số các căn cứ của Nga ở đất nước Trung Á này.Thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan, Tướng Taalaibek Omuraliyev, đưa ra hôm nay (11/7).“Chúng tôi muốn yêu cầu Nga tăng mức trả phí do tính đến lạm phát, bắt đầu từ năm 2014, khi hết hạn thuê các căn cứ,” Omuraliyev nói, có lưu ý thêm ông không tính căn cứ Kant.Kyrgyzstan hiện có 4 căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ của mình. Căn cứ không quân Kant phục vụ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một dạng cơ chế an ninh khu...

Kyrgyzstan có kế hoạch sẽ tăng mức phí mà Nga phải trả để thuê ba trong số các căn cứ của Nga ở đất nước Trung Á này.

Thông tin do Bộ trưởng Quốc phòng Kyrgyzstan, Tướng Taalaibek Omuraliyev, đưa ra hôm nay (11/7).

“Chúng tôi muốn yêu cầu Nga tăng mức trả phí do tính đến lạm phát, bắt đầu từ năm 2014, khi hết hạn thuê các căn cứ,” Omuraliyev nói, có lưu ý thêm ông không tính căn cứ Kant.

Kyrgyzstan hiện có 4 căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ của mình. Căn cứ không quân Kant phục vụ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một dạng cơ chế an ninh khu vực.

Theo VOV