Chủ nhật,  17/01/2021

Việt Nam và In-đô-nê-xi-a trao đổi ý kiến về ASEAN

Chiều 18-7, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a M.Na-ta-lê-ga-oa đang thăm làm việc tại nước ta. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao và ủng hộ những đóng góp của In-đô-nê-xi-a và cá nhân Ngài Bộ trưởng cho việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực này và cùng các nước ASEAN khác đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhất trí, trong bối cảnh hiện nay, cần củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; nhất trí Biển Đông là mối quan tâm chung của ASEAN và khu vực. Bộ trưởng Phạm Bình Minh ủng hộ sáng kiến của Bộ trưởng Na-ta-lê-ga-oa về phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông, cũng như đề xuất gồm sáu nguyên tắc cơ bản đối với vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn...
Chiều 18-7, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a M.Na-ta-lê-ga-oa đang thăm làm việc tại nước ta. Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao và ủng hộ những đóng góp của In-đô-nê-xi-a và cá nhân Ngài Bộ trưởng cho việc tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực này và cùng các nước ASEAN khác đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tại cuộc hội đàm, hai bộ trưởng đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan ASEAN, trong đó có vấn đề Biển Đông và nhất trí, trong bối cảnh hiện nay, cần củng cố và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; nhất trí Biển Đông là mối quan tâm chung của ASEAN và khu vực. Bộ trưởng Phạm Bình Minh ủng hộ sáng kiến của Bộ trưởng Na-ta-lê-ga-oa về phát huy vai trò trung tâm của ASEAN đối với vấn đề Biển Đông, cũng như đề xuất gồm sáu nguyên tắc cơ bản đối với vấn đề Biển Đông, trong đó nhấn mạnh: tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); tăng cường thực hiện các Quy tắc Hướng dẫn thực hiện DOC; sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử COC; tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của LHQ về Luật Biển 1982; giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về Luật Biển 1982. Bộ trưởng Ngoại giao In-đô-nê-xi-a đánh giá cao vai trò tích cực, xây dựng và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, trong đó có việc giữ vững đoàn kết và phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN đối với hòa bình, an ninh ở khu vực.

Theo Nhandan