Chủ nhật,  27/09/2020

Mỹ và Xin-ga-po tập trận chung tại Biển Ðông

Bộ Quốc phòng Xin-ga-po thông báo, hải quân Xin-ga-po và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, mang tên "Huấn luyện và Phối hợp trực chiến trên biển" tại Biển Đông từ ngày 17 đến 27-7.Tham gia cuộc tập trận thường niên thứ 18 này có khoảng 1.400 binh sĩ thuộc lực lượng không quân Xin-ga-po, không quân Mỹ, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng bảy tàu hải quân, một tàu ngầm, một số máy bay của Xin-ga-po; bốn tàu chiến, một tàu ngầm và một số máy bay của Mỹ.Mục đích cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực hoạt động trên biển như phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm, cũng như các chiến dịch trên không và trên...
Bộ Quốc phòng Xin-ga-po thông báo, hải quân Xin-ga-po và Mỹ tiến hành cuộc tập trận chung, mang tên “Huấn luyện và Phối hợp trực chiến trên biển” tại Biển Đông từ ngày 17 đến 27-7.

Tham gia cuộc tập trận thường niên thứ 18 này có khoảng 1.400 binh sĩ thuộc lực lượng không quân Xin-ga-po, không quân Mỹ, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và quân đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ, cùng bảy tàu hải quân, một tàu ngầm, một số máy bay của Xin-ga-po; bốn tàu chiến, một tàu ngầm và một số máy bay của Mỹ.

Mục đích cuộc tập trận là nhằm nâng cao năng lực hoạt động trên biển như phòng không, chống hạm và chống tàu ngầm, cũng như các chiến dịch trên không và trên biển.

Theo Nhandan