Thứ năm,  24/09/2020

Mông Cổ thành lập chính phủ liên hiệp

Ngày 17-7, khối Công bằng tại Mông Cổ, gồm Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) và Đảng Nhân dân Dân chủ Mông Cổ (MNDP), đã chấp thuận đề nghị của Đảng Dân chủ Mông Cổ (MDP) về việc thành lập chính phủ liên hiệp ở nước này, sau cuộc bầu cử QH ngày 28-6 vừa qua. Khối Công bằng đã thành lập một nhóm chuyên gia để tiến hành đàm phán với MDP về tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp.Tại cuộc bầu cử QH, Đảng MDP cánh hữu đối lập đã giành được 31 ghế, trở thành đảng chiếm nhiều ghế nhất tại QH gồm 76 ghế. Tuy nhiên, MDP không hội đủ đa số tối thiểu 39 ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ và đã đàm phán với khối Công bằng, chiếm 11 ghế trong QH, để thành lập chính phủ liên hiệp ở Mông...
Ngày 17-7, khối Công bằng tại Mông Cổ, gồm Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (MPRP) và Đảng Nhân dân Dân chủ Mông Cổ (MNDP), đã chấp thuận đề nghị của Đảng Dân chủ Mông Cổ (MDP) về việc thành lập chính phủ liên hiệp ở nước này, sau cuộc bầu cử QH ngày 28-6 vừa qua. Khối Công bằng đã thành lập một nhóm chuyên gia để tiến hành đàm phán với MDP về tiến trình thành lập chính phủ liên hiệp.

Tại cuộc bầu cử QH, Đảng MDP cánh hữu đối lập đã giành được 31 ghế, trở thành đảng chiếm nhiều ghế nhất tại QH gồm 76 ghế. Tuy nhiên, MDP không hội đủ đa số tối thiểu 39 ghế để tự đứng ra thành lập chính phủ và đã đàm phán với khối Công bằng, chiếm 11 ghế trong QH, để thành lập chính phủ liên hiệp ở Mông Cổ.

Theo Nhandan