Chủ nhật,  20/09/2020

Thái Lan có Tư lệnh Cảnh sát quốc gia mới

Ngày 18/7, Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Tướng Ađun Xengxinhkêu (Adul Saengsingkaew), đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cảnh sát quốc gia thay ông Priupan Đamapông (Priewpan Damapong), sẽ về hưu vào tháng Chín tới. Ông Ađun, 58 tuổi, là nhân vật trẻ nhất trong số ba Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, được Thủ tướng Dinhlúc Xinvắt (Yingluck Shinawtra) trực tiếp tiến cử và đã giành được toàn bộ 10 phiếu ủng hộ trong Ủy ban hoạch định chính sách quốc gia Thái Lan. Ông cho biết đang chờ quyết định phê chuẩn của Nhà Vua Thái Lan trong hai tuần tới.Theo thư ký của Ủy ban Cảnh sát quốc gia Thái Lan Ếch Aungxananôn (Eak Aungsananon), kinh nghiệm và khả năng của ông Ađun trong việc giải quyết khó khăn, đặc biệt là các vấn đề ở miền Nam Thái Lan, đã thuyết phục được Thủ tướng Dinhlúc khi lựa chọn ông là người đứng đầu cơ quan Cảnh sát quốc gia Thái...

Ngày 18/7, Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, Tướng Ađun Xengxinhkêu (Adul Saengsingkaew), đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Cảnh sát quốc gia thay ông Priupan Đamapông (Priewpan Damapong), sẽ về hưu vào tháng Chín tới.Ông Ađun, 58 tuổi, là nhân vật trẻ nhất trong số ba Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia, được Thủ tướng Dinhlúc Xinvắt (Yingluck Shinawtra) trực tiếp tiến cử và đã giành được toàn bộ 10 phiếu ủng hộ trong Ủy ban hoạch định chính sách quốc gia Thái Lan. Ông cho biết đang chờ quyết định phê chuẩn của Nhà Vua Thái Lan trong hai tuần tới.

Theo thư ký của Ủy ban Cảnh sát quốc gia Thái Lan Ếch Aungxananôn (Eak Aungsananon), kinh nghiệm và khả năng của ông Ađun trong việc giải quyết khó khăn, đặc biệt là các vấn đề ở miền Nam Thái Lan, đã thuyết phục được Thủ tướng Dinhlúc khi lựa chọn ông là người đứng đầu cơ quan Cảnh sát quốc gia Thái Lan./

Theo Dangcongsan.vn