Chủ nhật,  17/01/2021

Cu-ba tiếp tục nhận được viện trợ nhân đạo quốc tế

Ngày 21-7, đoàn xe Hữu nghị Mỹ - Cu-ba lần thứ 23 của Tổ chức linh mục vì hòa bình với khoảng 60 thành viên chở gần 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo, đã tới Thủ đô La Ha-ba-na.Đây là năm thứ 20 liên tiếp đoàn xe hữu nghị, quyên góp hàng viện trợ tại Mỹ và Ca-na-đa để chuyển tới Cu-ba, bất chấp lệnh cấm vận của Oa-sinh-tơn áp đặt chống nhân dân Cu-ba. G.Xoa-rết, một thành viên tổ chức này cho biết, có rất nhiều người Mỹ phản đối các biện pháp cấm vận của Oa-sinh-tơn, ủng hộ cách mạng và nhân dân Cu-ba.Trong thời gian thăm Cu-ba, đoàn xe hữu nghị dự lễ kỷ niệm Ngày khởi nghĩa tại tỉnh Goan-ta-na-mô, dự hội thảo về tiến trình cập nhật mô hình kinh tế XHCN của Cu-ba, thăm gia đình năm thanh niên anh hùng Cu-ba đang bị giam giữ tại Mỹ và một loạt hoạt động xã hội ý nghĩa khác. Đoàn xe Hữu nghị Mỹ - Cu-ba được đánh giá là biểu tượng cao cả của tình đoàn kết với nhân dân...

Ngày 21-7, đoàn xe Hữu nghị Mỹ – Cu-ba lần thứ 23 của Tổ chức linh mục vì hòa bình với khoảng 60 thành viên chở gần 100 tấn hàng viện trợ nhân đạo, đã tới Thủ đô La Ha-ba-na.
Đây là năm thứ 20 liên tiếp đoàn xe hữu nghị, quyên góp hàng viện trợ tại Mỹ và Ca-na-đa để chuyển tới Cu-ba, bất chấp lệnh cấm vận của Oa-sinh-tơn áp đặt chống nhân dân Cu-ba. G.Xoa-rết, một thành viên tổ chức này cho biết, có rất nhiều người Mỹ phản đối các biện pháp cấm vận của Oa-sinh-tơn, ủng hộ cách mạng và nhân dân Cu-ba.
Trong thời gian thăm Cu-ba, đoàn xe hữu nghị dự lễ kỷ niệm Ngày khởi nghĩa tại tỉnh Goan-ta-na-mô, dự hội thảo về tiến trình cập nhật mô hình kinh tế XHCN của Cu-ba, thăm gia đình năm thanh niên anh hùng Cu-ba đang bị giam giữ tại Mỹ và một loạt hoạt động xã hội ý nghĩa khác. Đoàn xe Hữu nghị Mỹ – Cu-ba được đánh giá là biểu tượng cao cả của tình đoàn kết với nhân dân Cu-ba.

Theo Nhandan