Thứ bảy,  16/01/2021

12 thuyền viên Việt Nam bị cướp biển Xô-ma-li-a bắt giữ đang trên đường về nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a cho biết, 12 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Húc Phú 1 bị cướp biển Xô-ma-li-a bắt giữ ngày 31-12-2010 đã được trả tự do ngày 17-7-2012. Vào 13 giờ (giờ Tan-da-ni-a) ngày 23-7, các thuyền viên trên đã lên máy bay về nước và dự kiến về đến Việt Nam chiều 24-7.Ngay sau khi được tự do, các thuyền viên của Việt Nam cùng các thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu Húc Phú 1 đã được tàu hải quân Trung Quốc tiếp nhận đưa về cảng Đa Ét Xa-lam (Tan-da-ni-a) an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a đã cử cán bộ trực tiếp đến cảng Đa Ét Xa-lam đón, chăm sóc y tế, cung cấp các nhu yếu phẩm cho các thuyền viên trong quá trình lưu trú tại Tan-da-ni-a. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định, tinh thần tốt.Bộ Ngoại giao Việt Nam cảm ơn các cơ quan chức năng của Trung Quốc và các bên liên quan đã phối hợp, giúp đỡ nhân đạo đối với các thuyền viên Việt...

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a cho biết, 12 thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu Húc Phú 1 bị cướp biển Xô-ma-li-a bắt giữ ngày 31-12-2010 đã được trả tự do ngày 17-7-2012. Vào 13 giờ (giờ Tan-da-ni-a) ngày 23-7, các thuyền viên trên đã lên máy bay về nước và dự kiến về đến Việt Nam chiều 24-7.
Ngay sau khi được tự do, các thuyền viên của Việt Nam cùng các thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu Húc Phú 1 đã được tàu hải quân Trung Quốc tiếp nhận đưa về cảng Đa Ét Xa-lam (Tan-da-ni-a) an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a đã cử cán bộ trực tiếp đến cảng Đa Ét Xa-lam đón, chăm sóc y tế, cung cấp các nhu yếu phẩm cho các thuyền viên trong quá trình lưu trú tại Tan-da-ni-a. Hiện sức khỏe của các thuyền viên ổn định, tinh thần tốt.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cảm ơn các cơ quan chức năng của Trung Quốc và các bên liên quan đã phối hợp, giúp đỡ nhân đạo đối với các thuyền viên Việt Nam.

Theo Nhandan