Chủ nhật,  27/09/2020

Kỷ niệm Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cu-ba

Ngày 26-7, tại Quảng trường Cách mạng Ma-ri-a-na Gra-gia-lét của tỉnh Goan-ta-na-mô, miền đông Cu-ba, diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 59 năm Ngày tiến công trại lính Môn-ca-đa và Các-lốt Ma-nu-ên đê Xết-pê-đết hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cu-ba (26-7-1953 - 26-7-2012), mở đầu quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc tại quốc đảo Ca-ri-bê này.Dự lễ kỷ niệm, có Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cu-ba, cùng hàng chục nghìn người dân địa phương đại diện cho nhân dân cả nước.Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô cho biết, giữ vững cách mạng và kháng cự được trước sức ép của đế quốc trong suốt nửa thế kỷ qua là một kỳ công vĩ đại của nhân dân Cu-ba. Chủ tịch kêu gọi toàn Đảng, toàn dân Cu-ba đoàn kết, tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện đường lối chính sách kinh tế - xã hội đã được thông qua tại Đại hội VI của Đảng, kiên định con đường của mình. Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô nhấn mạnh, còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng nhân dân...

Ngày 26-7, tại Quảng trường Cách mạng Ma-ri-a-na Gra-gia-lét của tỉnh Goan-ta-na-mô, miền đông Cu-ba, diễn ra Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm 59 năm Ngày tiến công trại lính Môn-ca-đa và Các-lốt Ma-nu-ên đê Xết-pê-đết hay còn gọi là Ngày Khởi nghĩa vũ trang Cu-ba (26-7-1953 – 26-7-2012), mở đầu quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc tại quốc đảo Ca-ri-bê này.

Dự lễ kỷ niệm, có Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô, các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cu-ba, cùng hàng chục nghìn người dân địa phương đại diện cho nhân dân cả nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô cho biết, giữ vững cách mạng và kháng cự được trước sức ép của đế quốc trong suốt nửa thế kỷ qua là một kỳ công vĩ đại của nhân dân Cu-ba. Chủ tịch kêu gọi toàn Đảng, toàn dân Cu-ba đoàn kết, tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện đường lối chính sách kinh tế – xã hội đã được thông qua tại Đại hội VI của Đảng, kiên định con đường của mình. Chủ tịch R.Ca-xtơ-rô nhấn mạnh, còn rất nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng nhân dân Cu-ba sẽ nỗ lực để thực hiện thành công lộ trình cập nhật mô hình kinh tế, vững bước đi lên trên con đường XHCN.


Theo Nhandan