Thứ năm,  24/09/2020

Cử tri Ru-ma-ni bỏ phiếu quyết định chức vụ Tổng thống

Theo Tân Hoa xã, cử tri Ru-ma-ni hôm qua đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về luận tội Tổng thống T.Be-xe-xcu, người bị QH nước này quyết định đình chỉ chức vụ ngày 6-7 vừa qua.Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 7 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm, giờ địa phương (4 giờ sáng 30-7, giờ Hà Nội). Khoảng 18,2 triệu cử tri Ru-ma-ni đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại hơn 18 nghìn điểm trong nước và 300 điểm ở nước ngoài. Khoảng 50 nghìn nhân viên bầu cử và an ninh được triển khai nhằm bảo đảm cuộc trưng cầu ý dân diễn ra suôn sẻ.Theo luật pháp Ru-ma-ni, cuộc trưng cầu ý dân là hợp lệ nếu có hơn 50% số cử tri đi bỏ phiếu. Tổng thống Ba-xe-xcu tiếp tục tại nhiệm, nếu cuộc trưng cầu ý dân thất bại. Nếu đa số cử tri tán thành phế truất Tổng thống, Ru-ma-ni sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống trong ba tháng...
Theo Tân Hoa xã, cử tri Ru-ma-ni hôm qua đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về luận tội Tổng thống T.Be-xe-xcu, người bị QH nước này quyết định đình chỉ chức vụ ngày 6-7 vừa qua.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào 7 giờ sáng và kết thúc lúc 11 giờ đêm, giờ địa phương (4 giờ sáng 30-7, giờ Hà Nội). Khoảng 18,2 triệu cử tri Ru-ma-ni đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu tại hơn 18 nghìn điểm trong nước và 300 điểm ở nước ngoài. Khoảng 50 nghìn nhân viên bầu cử và an ninh được triển khai nhằm bảo đảm cuộc trưng cầu ý dân diễn ra suôn sẻ.

Theo luật pháp Ru-ma-ni, cuộc trưng cầu ý dân là hợp lệ nếu có hơn 50% số cử tri đi bỏ phiếu. Tổng thống Ba-xe-xcu tiếp tục tại nhiệm, nếu cuộc trưng cầu ý dân thất bại. Nếu đa số cử tri tán thành phế truất Tổng thống, Ru-ma-ni sẽ phải tiến hành bầu cử tổng thống trong ba tháng tới.

Theo Nhandan