Thứ ba,  11/08/2020

Thái Lan: Thủ tướng Yingluck đề xuất thành lập Hội đồng cải cách quốc gia

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra, ngày 25/12 cho biết, bà sẽ sớm thành lập “Hội đồng cải cách quốc gia” với cam kết rằng chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 2/2/2014 sẽ có nhiệm vụ triển khai các đề xuất do hội đồng này đưa ra.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra, ngày 25/12 cho biết, bà sẽ sớm thành lập “Hội đồng cải cách quốc gia” với cam kết rằng chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử ngày 2/2/2014 sẽ có nhiệm vụ triển khai các đề xuất do hội đồng này đưa ra.

 

 Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra
(Ảnh: AFP/channelnewsasia.com)

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, ngày 25/12, bà Shinawatra nói: “Đã đến lúc đưa ra một cơ chế để thúc đẩy cải cách dân tộc. Chính vì thế, tôi muốn đề xuất việc hình thành Hội đồng cải cách quốc gia… Nếu như nhận được sự hưởng ứng của tất cả các đảng phái, chính phủ sẽ thành lập Hội đồng cải cách quốc gia theo chỉ thị của Văn phòng Thủ tướng và được Nội các thông qua nhằm bảo đảm rằng tiến trình này sẽ được thực hiện ngay lập tức”.

Bà Shinawatra cho biết, Hội đồng cải cách quốc gia của Thái Lan sẽ bao gồm 499 thành viên, được lựa chọn từ 2.000 đại biểu thuộc mọi tầng lớp trên đất nước và do một ủy ban đặc biệt gồm 11 thành viên quyết định để bảo đảm sự công bằng và minh bạch. Hội đồng cải cách quốc gia sẽ hoạch định các kế hoạch cải cách trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế của Thái Lan để có thể được triển khai một cách đầy đủ ngay sau khi Thái Lan kết thúc bầu cử, thành lập Nội các mới và khôi phục hoạt động của Quốc hội.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan cho biết, Hội đồng cải cách sẽ tạo nền tảng để thúc đẩy sự tham gia của các thành phần trong xã hội vào các vấn đề chính trị và theo đuổi các lợi ích dân tộc, sửa đổi Hiến pháp, đánh giá vai trò lãnh đạo của bộ máy điều hành và tìm phương hướng chống lại tệ nạn tham nhũng.

Bà Shinawatra kỳ vọng việc thành lập Hội đồng cải cách quốc gia sẽ giúp chấm dứt tình trạng bất ổn và chia rẽ về chính trị hiện nay ở Thái Lan.

Theo CPV