Thứ hai,  27/01/2020

Các quan chức cấp cao APEC thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Ngày 24/2, tại TP. Nha Trang, Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan đã hoàn tất ngày thứ 7 trong tổng số 14 ngày làm việc.
Toàn cảnh cuộc họp nhóm chuyên gia về đầu tư. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trong ngày, đã có 11 hoạt động với sự tham dự của 590 đại biểu diễn ra trong khuôn khổ 9 ủy ban, nhóm công tác của APEC về thương mại và đầu tư (CTI), kinh tế (EC), dịch vụ (GOS), đầu tư (IEG), du lịch (TWG), y tế (HWG), thương mại điện tử (ECSG), kết nối chuỗi cung ứng (A2C2), chính sách và luật cạnh tranh (CPLG).

Tại Đối thoại Công tư do Việt Nam đề xuất và APEC tài trợ về Kế hoạch hành động khuôn khổ kết nối chuỗi cung ứng (SCFAP), các đại biểu đã thảo luận việc triển khai giai đoạn 2 của SCFAP. Trao đổi tập trung vào các giải pháp tháo gỡ 5 nút thắt đối với chuỗi cung ứng, trong các khâu quản lý biên giới và quy trình thông quan, cơ sở hạ tầng và dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ hậu cần, hợp tác về chính sách và cơ sở hạ tầng pháp lý đối với thương mại điện tử.

Sau những kết quả bước đầu của SCFAP 1 giai đoạn 2010-2015, với mục tiêu cải thiện 10% hiệu quả chuỗi cung ứng, SCFAP 2 giai đoạn 2017-2020 được kỳ vọng sẽ giảm hơn nữa chi phí, nâng cao hiệu quả và mức độ an toàn trong quá trình vận chuyển hàng hoá, trao đổi dịch vụ thông qua các chuỗi cung ứng trong APEC.

Cũng liên quan chuỗi cung ứng, cuộc họp Liên minh an ninh chuỗi cung ứng (A2C2) diễn ra cùng ngày đã tạo cơ hội để các bên liên quan đóng góp ý kiến, định hình các ưu tiên hợp tác kết nối chuỗi cung ứng, đặc biệt là vai trò của dịch vụ trong tiến trình này. A2C2 thành lập năm 2014 theo quyết định của các bộ trưởng thương mại APEC, nhằm thu hút tham gia của các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế vào hợp tác chuỗi cung ứng. Trong 2 năm qua, Liên minh đã đóng góp nhiều khuyến nghị dưới góc độ kỹ thuật, góp phần thúc đẩy trao đổi hàng hoá, dịch vụ thông suốt và hiệu quả trong khu vực.

Tại Đối thoại Chính sách thương mại nhằm nâng cao nhận thức về rào cản phi thuế trong lĩnh vực lương thực của Ủy ban về thương mại và đầu tư (CTI), đại diện các nền kinh tế đã lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng các rào cản phi thuế quan, xác định những lĩnh vực hợp tác thời gian tới của APEC để giảm thiểu tác động trái chiều của rào cản phi thuế quan trong lương thực. Theo báo cáo năm 2016 của Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), rào cản phi thuế quan là một trong những trở ngại chính đối với xuất nhập khẩu lương thực hiện nay.

Trong khi đó, Hội thảo về Sử dụng công cụ quốc tế nhằm tăng cường thực thi hợp đồng trong tài chính chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp toàn cầu đã trao đổi về các chuẩn mực quốc tế, về thực thi hợp đồng và tài chính chuỗi cung ứng, thực thi hợp đồng và giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế quốc tế, các giải pháp trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp toàn cầu… Hội thảo là sáng kiến của Ủy ban EC nhằm củng cố nền tảng pháp lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại các nền kinh tế thành viên, đóng góp vào nghị trình cải cách cơ cấu của APEC.

Trong khuôn khổ CPLG, Hội thảo về Quyền hạn điều tra của các cơ quan cạnh tranh đã tập trung vào trao đổi kinh nghiệm xây dựng và vận dụng quyền hạn điều tra của cơ quan quản lý cạnh tranh nhằm thực hiện hiệu quả cơ chế hành vi phản cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, các chính sách cạnh tranh sẽ góp phần củng cố các nguyên tắc của thị trường, giảm các can thiệp không hiệu quả, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế kinh tế.

Ngày 24/2, các nhóm TWG và ECSG bắt đầu các phiên họp toàn thể. Tại các cuộc họp, Việt Nam trong vai trò chủ nhà đã chia sẻ chủ đề, ưu tiên của APEC 2017. Đồng thời, các nhóm đã thảo luận các kế hoạch chiến lược và các sáng kiến lớn, bao gồm báo cáo lĩnh vực du lịch APEC 2016, triển khai sáng kiến thuận lợi hoá đi lại…

24/2 cũng là ngày làm việc cuối cùng của các nhóm GOS, IEG và HWG. Các nhóm đều tập trung rà soát triển khai các kế hoạch, chiến lược dài hạn, bao gồm “Lộ trình cạnh tranh dịch vụ APEC”, “Lộ trình thúc đẩy châu Á – Thái Bình Dương lành mạnh đến năm 2020”; Kế hoạch hành động thuận lợi hoá đầu tư. Các nhóm cũng nghe báo cáo kết quả triển khai dự án của các nền kinh tế thành viên thời gian qua, đồng thời đề xuất các sáng kiến mới cho năm 2017, với mục tiêu là triển khai các chiến lược dài hạn trong lĩnh vực liên quan, đồng thời góp phần vào chủ đề và các ưu tiên chung của APEC 2017.

Đoàn Việt Nam tiếp tục đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực đóng góp vào các quan tâm chung của APEC như thương mại điện tử xuyên biên giới; kinh nghiệm về quản lý bệnh tan máu bẩm sinh và vai trò của truyền máu an toàn; tăng cường năng lực về kiểm nghiệm thực phẩm hướng tới hài hòa hóa các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm…

Theo baochinhphu.vn