Thứ hai,  19/10/2020

Cu-ba: Phát hiện hai giếng dầu mới

Ngày 7-6, Công ty dầu khí Melbana Energy của Ô-xtrây-li-a thông báo đã phát hiện hai mỏ dầu mới với tên gọi A-la-mê-đa và Da-pa-tô, có trữ lượng khoảng 200 triệu thùng, tại khu vực nằm giữa thành phố Các-đê-nát, thuộc tỉnh miền bắc Ma-tan-xát và thành phố Xa-goa La Gran-đê, thuộc tỉnh miền đông Vi-gia Cla-ra của Cu-ba.

Hiện hai giếng dầu đang được đưa vào chiến dịch khai thác, trước mắt tập trung vào giai đoạn quy hoạch chi tiết. Trước đó, hồi cuối năm 2016, Công ty dầu khí Melbana Energy, trước đây là MEO Ô-xtrây-li-a, đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Công ty xăng dầu nhà nước Cu-ba (CUPET) về việc tiếp tục khoan và khai thác dầu tại khu vực này cho tới năm 2024.

Theo Nhandan