Chủ nhật,  24/01/2021

4 hãng công nghệ lập diễn đàn chống khủng bố

Ngày 26/6, mạng xã hội Facebook, Twitter, kênh chia sẻ video trực tuyến YouTube và Tập đoàn Microsoft đã thành lập Diễn đàn Internet toàn cầu chống khủng bố.

Bốn hãng công nghệ khổng lồ nói trên cho biết diễn đàn này sẽ chính thức hóa và cơ cấu lại các lĩnh vực hợp tác, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ nhỏ hơn, các nhóm dân sự và học giả, các chính phủ, các thể chế đa quốc gia như Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc.

Mặc dù phạm vi hoạt động của nhóm sẽ được phát triển theo thời gian, song ban đầu 4 công ty dự định tập trung phối hợp cải tiến công tác kỹ thuật chung hiện có, trao đổi các công nghệ tốt nhất mà họ phát triển được và triển khai các kỹ thuật mới trong phát hiện, phân loại nội dung và xác định các biện pháp tiêu chuẩn nhằm loại bỏ các nội dung khủng bố.

Các công ty cũng cam kết nghiên cứu nhằm định hướng công nghệ tương lai và các quyết định chính sách xung quanh việc gỡ bỏ các nội dung khủng bố, hợp tác với các chuyên gia chống khủng bố bao gồm cả chuyên gia của chính phủ, các nhóm dân sự, các học giả và các công ty khác nhằm chia sẻ kiến thức về chủ nghĩa khủng bố.

Liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố trên mạng xã hội, ngày 23/6 vừa qua, Facebook đã triển khai chương trình “Sáng kiến công dân trực tuyến dũng cảm” tại Anh nhằm đào tạo và hỗ trợ tài chính cho các tổ chức địa phương trong việc ngăn chặn truyền bá tài liệu cực đoan trên mạng.

Facebook đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm kiếm và gỡ bỏ các nội dung tuyên truyền cho khủng bố. Bên cạnh đó, mạng xã hội khổng lồ này còn có các nhóm chuyên gia chống khủng bố và kiểm duyệt trên khắp thế giới để đảm bảo những nội dung này không xuất hiện trên dịch vụ của mình.

Theo baochinhphu