Thứ bảy, 20/04/2019

Hội nghị gìn giữ hòa bình thảo luận về thay đổi trong tình hình mới

Hội nghị về gìn giữ hòa bình toàn cầu đã khai mạc ngày 14/11 tại Vancouver, Canada, với sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng gần 60 quốc gia. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách Hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix nhấn mạnh hội nghị nhằm thúc đẩy có thêm sự ủng hộ và các giải pháp tập trung vào việc bảo vệ những người dân dễ bị tổn thương. 

Theo ông Lacroix, bên cạnh các sứ mệnh hòa bình thành công, nhiều phái bộ gìn giữ hòa bình còn gặp khó khăn, trong đó có những phái bộ triển khai tại nơi nền chính trị vận hành chậm trong khi tình hình an ninh diễn biến nghiêm trọng. Ông Lacroix cho rằng giải pháp là “thích nghi, sử dụng thiết bị tốt nhất có thể để giảm nguy cơ tổn thương trước các vụ tấn công, và trở nên cơ động hơn.” 

Trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng khủng bố, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và chống khủng bố phải hỗ trợ lẫn nhau. 

Đại diện nước chủ nhà hội nghị thường niên này, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Harjit Sajjan nhấn mạnh bản chất của lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như phạm vi các mối đe dọa đối với sự ổn định thế giới đang thay đổi, do đó lực lượng gìn giữ hòa bình ngày nay cần phải bảo vệ người dân nhiều hơn và phải nỗ lực để xây dựng hòa bình trong bối cảnh các đối tượng thù địch không dễ nhận ra. Ông Sajjan cũng kêu gọi ủng hộ phụ nữ trong vai trò bảo vệ hòa bình. 

Theo chương trình nghị sự của hội nghị kéo dài hai ngày này, các nước sẽ đưa ra những cam kết về bảo vệ hòa bình. Trong bối cảnh nguồn ngân sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ bị cắt giảm 600 triệu USD trong tài khóa này, các vấn đề về cải cách các phái bộ gìn giữ hòa bình dự kiến cũng sẽ là một trong những chủ để ưu tiên thảo luận của hội nghị./. 

Theo VietnamPlus