Thứ sáu, 19/04/2019

Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông – Nam Á

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia tổ chức cuộc họp Nhóm Quản lý Tiểu dự án (RSMT) thuộc dự án Trình diễn dự báo thời tiết nguy hiểm (SWFDP) và cuộc họp lập kế hoạch ban đầu của Hệ thống chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông - Nam Á (SEAFFGS).

Hai cuộc họp này nằm trong chuỗi hoạt động đăng cai tổ chức các sự kiện của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) từ ngày 20 đến 23-11. Cuộc họp nhằm chia sẻ hiện trạng cơ sở hạ tầng cảnh báo, dự báo lũ quét, trao đổi về phương pháp tiếp cận công tác dự báo lũ quét trong khu vực, nhu cầu số liệu cho Hệ thống chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông – Nam Á; thảo luận về vai trò trách nhiệm của các nước tham gia, các bên liên quan tham gia Hệ thống chỉ dẫn cảnh báo lũ quét cho khu vực Đông – Nam Á.

Theo Nhandan