Thứ bảy,  17/08/2019

Burundi ấn định ngày trưng cầu ý dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza (Pi-e Cu-run-di-da) ngày 18/3 đã ký sắc lệnh ấn định ngày 17/5 tới tổ chức cuộc trưng cầu ý dân trên toàn quốc về dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Sắc lệnh kêu gọi các đảng phái và liên minh của các đảng chính trị hoàn thành những thủ tục đăng ký với Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (CENI) từ ngày 23/3-6/4 tới để tham gia cuộc trưng cầu.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi kéo dài nhiệm kỳ tổng thống, từ 5 năm theo hiến pháp hiện hành lên 7 năm, và cho phép tổng thống giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Nội dung sửa đổi này hiện đang gây tranh cãi do có thể tạo điều kiện để Tổng thống đương nhiệm Pierre Nkurunziza tiếp tục nắm quyền tới năm 2034.

Dự thảo Hiến pháp sửa đổi sẽ được thông qua nếu số phiếu ủng hộ quá bán. Hiến pháp hiện hành ở Burundi được ban hành ngày 18/3/2005./. 

Theo Dangcongsan