Thứ tư, 27/03/2019

Tổng thống V. Putin ký Nghị định “Tháng Năm” phát triển nước Nga đến năm 2024

Chiều 7-5, ngay sau lễ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một văn kiện quan trọng - Nghị định Tháng Năm, nhằm xác định mục tiêu phát triển đất nước tầm nhìn đến năm 2024.

Nguồn tin từ Văn phòng Báo chí Điện Kremlin xác nhận trong văn bản nghị định nói trên, Tổng thống Putin khẳng định rõ đã đến lúc nước Nga cần tăng tốc, đẩy mạnh công cuộc phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước. Ông đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tổng thống sáu năm này là đưa nước Nga lọt “top 5” nền kinh tế lớn nhất thế giới; ưu tiên giải bài toán gia tăng dân số và nâng tuổi thọ trung bình tới 78 tuổi vào năm 2024 và tới 80 tuổi vào năm 2030; nâng cao mức sống người dân, trong đó chú trọng cải thiện điều kiện nhà ở, gia tăng thu nhập thực tế và giảm 50% tỷ lệ người nghèo; xác định cải thiện điều kiện nhà ở cho ít nhất 5 triệu gia đình mỗi năm; cũng như có kế hoạch cụ thể nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân tài của đất nước; v.v.

Trong nghị định xác lập các phương hướng nhiệm vụ của đất nước trong sáu năm tới, Tổng thống cũng chỉ rõ mục tiêu phát triển cụ thể trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhân khẩu học, nhà ở và môi trường đô thị, hợp tác quốc tế và xuất khẩu, tăng năng suất lao động, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường và phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhắm đến mục tiêu đề ra một kế hoạch toàn diện và tổng thể nhằm hiện đại hóa và mở rộng cơ sở hạ tầng giai đoạn đến năm 2024.

Với việc ký văn kiện quan trọng nói trên ngay sau lễ nhậm chức, Tổng thống Putin đã tạo ra một truyền thống, ký các nghị định mang tên “tháng năm”. Hồi năm 2012, ngay sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba, ông cũng đã ký 11 văn bản vào ngày 7-5-2012, trong đó đề ra các mục tiêu chính phát triển nền kinh tế xã hội nước Nga tầm nhìn sáu năm.

Theo Nhandan