Thứ tư, 24/07/2019

Hàn Quốc: Tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp tăng kỷ lục

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 5 vừa qua là 4%, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái và đây là tháng 5 có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 18 năm qua.

Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, trong tổng số hơn 1,1 triệu người thất nghiệp, tỷ lệ người có trình độ tốt nghiệp đại học thất nghiệp cao thứ hai với gần 36%, chỉ đứng sau nhóm lao động tốt nghiệp trung học là 40,6%.

Số người thất nghiệp có trình độ đại học (hệ 4 năm) là khoảng 402.000 người, cao hơn 76.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức thất nghiệp trong nhóm lao động này cao nhất kể từ năm 2000.

Tình trạng những người có trình độ đại học thất nghiệp tăng được cho là xuất phát từ sự cạnh tranh việc làm ngày càng trở nên khốc liệt hơn trong một xã hội có trình độ phát triển ngày càng cao.

Theo baochinhphu