Thứ sáu, 22/02/2019

Ký kết Nghị định thư trao đổi thông tin điện tử hải quan

Tại Thủ đô Brúc-xen (Bỉ), nhân dịp diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 132 của Hội đồng Hợp tác Hải quan của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Tổng cục Hải quan Việt Nam và cơ quan hải quan các nước Liên bang Nga, Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan vừa ký kết Nghị định thư về trao đổi thông tin điện tử về hải quan, nhằm triển khai thực hiện Ðiều 5.7 của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU).

Việc ký kết Nghị định thư nhằm đấu tranh phòng, chống các vi phạm trong lĩnh vực hải quan, góp phần thu đúng, thu đủ các khoản thu cho ngân sách, tạo môi trường thuận lợi, an ninh, an toàn cho hoạt động thương mại đầu tư kinh doanh giữa các nước. Cơ chế trao đổi thông tin trước khi hàng hóa đến còn giúp đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng doanh nghiệp và hàng hóa của Việt Nam, khi xuất khẩu vào thị trường các nước này.

Theo Nhandan