Theo AFP, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy thủ đô Mexico City của Mexico đã lựa chọn chính khách – nhà khoa học Claudia Sheinbaum làm nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử thành phố này.Theo kết quả ước tính của Mitofsky, bà Sheinbaum, 56 tuổi, đã giành từ 47,5-55% số phiếu bầu để trở thành người lãnh đạo thành phố lớn nhất Bắc Mỹ.

Trước đó, bà Rosario Robles từng làm thị trưởng tạm quyền của thủ đô Mexico từ năm 1999-2000. Tuy nhiên, tiến sỹ Vật lý Sheinbaum là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào cương vị này./.