Thứ tư, 20/03/2019

Các ngân hàng phát triển đa phương tuyên bố chống biến đổi khí hậu


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khai mạc COP24

 

 Ngày 3-12, các ngân hàng phát triển đa phương, trong đó có Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã tuyên bố khuôn khổ chung để tăng cường cam kết của mình đối với chống biến đổi khí hậu.

Tuyên bố này được đưa ra tại phần mở đầu Hội nghị lần thứ 24 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 24) tại thành phố Katowice, Ba Lan.

Trong văn kiện dài hai trang, các ngân hàng phát triển đa phương cam kết hợp tác trong sáu lĩnh vực chính được coi là trọng tâm để đáp ứng những mục tiêu của thỏa thuận nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 2 độ C so mức thời kỳ tiền công nghiệp và theo đuổi các nỗ lực để nhiệt độ tăng không vượt mức 1,5 độ C.

“Chương trình nghị sự phát triển toàn cầu là một điểm then chốt”, tuyên bố chung nêu rõ. Tuyên bố này cũng khẳng định: “Đã có sự đồng thuận quốc tế về nhu cầu cấp bách nhằm bảo đảm các cam kết chính sách và dòng tài chính phù hợp với một lộ trình hướng tới lượng phát thải khí nhà kính thấp và phát triển thích ứng với khí hậu”.

Các ngân hàng phát triển đa phương và Câu lạc bộ Tài chính phát triển quốc tế (IDFC) tháng 12-2017 đã cam kết điều chỉnh dòng tài chính phù hợp các mục tiêu của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tuyên bố chung của các ngân hàng phát triển đa phương cho biết thêm: “Để thực hiện tầm nhìn này, chúng tôi đang hợp tác để khai thác một phương pháp giải quyết mang tính chuyên môn”.

ADB trong một tuyên bố cho rằng, cách giải quyết này dựa trên đóng góp của ngân hàng phát triển đa phương trong tài chính chống biến đổi khí hậu. Năm 2017, khoản tài chính lên tới 35 tỷ USD đã được sử dụng để ứng phó biến đổi khí hậu tại các nền kinh tế đang phát triển và các nền kinh tế đang nổi lên, đồng thời huy động thêm 52 tỷ USD từ các nguồn thuộc khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân.

Theo Nhandan