Thứ ba, 18/06/2019

Lào tinh giảm biên chế nhằm nâng cao năng lực hành chính

Hiện số lượng cán bộ công chức, viên chức của Lào không bao gồm trong lực lượng vũ trang và nhân viên hợp đồng tại các doanh nghiệp nhà nước là 184.871 người, chiếm 2,8% dân số cả nước. Việc củng cố tổ chức, giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước là mục tiêu quan trọng được Lào hướng tới nhằm nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Lào tinh giảm biên chế nhằm nâng cao năng lực hành chính

Trụ sở chính quyền Thủ đô Vientiane, Lào.

 

Trong năm nay, chỉ tiêu biên chế tuyển dụng công chứcviên chức mới trong các cơ quan nhà nước Lào chỉ còn 1.500 biên chế, giảm một nửa so với năm ngoái. Đây là quyết định vừa được Chính phủ Lào thông qua, nhằm hướng tới mục tiêu tinh giảm số lượng cán bộ công chức, viên chức đến năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ Lào diễn ra mới đây tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith yêu cầu, ngành nội vụ tập trung củng cố bộ máy chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là cấp huyện theo hướng tinh gọn, vững mạnh, hiệu quả, tận tình phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động, để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công hoặc nhà nước phải đưa dịch vụ công đến với người dân; nghiên cứu giảm số lượng cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước cho phù hợp, đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống.

Theo đó, số lượng biên chế mới được phân bổ cho các bộ, cơ quan ngang ở trung ương năm 2019 là 1.349 người trong đó ngành giáo dục và thể thao chiếm số lượng nhiều nhất với 936 biên chế mới. Số biên chế còn lại được phân bổ cho các cơ quan Trung ương như các cơ quan trực thuộc Chính phủ, Văn phòng Thủ tướng… .

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mới, Chính phủ Lào chỉ đạo các biên chế được tuyển dụng năm 2019 phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế và thông qua thi tuyển nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Theo Nhandan