Thứ sáu,  23/08/2019

Thái-lan công bố kết quả bầu Hạ viện theo danh sách đảng

Tối 8-5, Ủy ban Bầu cử Thái-lan (EC) đã công bố 149/150 hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, theo đó có tới 26 chính đảng được phân bổ ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 24-3, một con số cao kỷ lục trong lịch sử bầu cử của Thái-lan.

Thái-lan công bố kết quả bầu Hạ viện theo danh sách đảng

Ngày 8-5, Ủy ban bầu cử Thái-lan chính thức công bố kết quả bầu cử Hạ viện theo danh sách đảng. 

 

Theo công bố của EC, đảng Tương lai mới (Future Forward) dẫn đầu với 50 ghế, tiếp theo là đảng Dân chủ với 19 ghế, đảng Palang Pracharath 18 ghế, đảng Bhumjaithai 12 ghế, đảng Sere Ruam Thai 10 ghế, đảng Kinh tế Mới 6 ghế, đảng Pheu Chart 5 ghế, đảng Chartthaiparttana 4 ghế, Liên minh Hành động vì Thái-lan 4 ghế, đảng Sức mạnh Địa phương 3 ghế, đảng Charpattan 2 ghế, đảng Bảo tồn rừng 2 ghế. 14 đảng nhỏ được phân bổ mỗi đảng một ghế, mặc dù một số đảng không thắng được ghế bầu trực tiếp nào tại khu vực bỏ phiếu.

Trong khi đó, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) không nhận được ghế nào vì số lượng hạ nghị sĩ đắc cử trực tiếp tại các khu vực bầu cử vượt quá tỷ lệ phiếu phổ thông. Ngoài ra, ghế thứ 150 sẽ được tính toán sau khi tiến hành bầu lại tại khu vực bầu cử số 8 thuộc tỉnh Chiang Mai vào ngày 26-5 tới.

Kết quả trên có nghĩa là có hơn 27 chính đảng (kể cả Pheu Thai) sẽ có dân biểu tại Hạ viện mới của Thái-lan. Trong lịch sử chính trị nước này, những Hạ viện được thành lập trong những năm gần đây chỉ có đại diện đến từ khoảng 7 tới 11 chính đảng.

Trước đó vào chiều 7-5, EC đã thông qua danh sách 349 nghị sĩ trúng cử Hạ viện tại các khu vực bầu cử trong cuộc bầu cử ngày 24-3. Trong danh sách trên, đảng Pheu Thai dẫn đầu với 136 nghị sĩ trúng cử, tiếp theo là đảng Palang Pracharath thân chính quyền đương nhiệm với 97 nghị sĩ. Các đảng còn lại gồm Bhumjaithai được 39 ghế, đảng Dân chủ 33 ghế, đảng Tương lai Mới có 30 ghế, đảng Chartthaipattana 6 ghế, đảng Prachachat 6 ghế, đảng Liên minh Hành động vì Thái-lan và đảng Chartpattana đều có 1 ghế.

Tổng cộng có 350 nghị sĩ được bầu tại các khu vực bầu cử, tuy nhiên, 1 ghế chưa được công bố tại tỉnh Chiang Mai do người trúng cử ghế này thuộc đảng Pheu Thai bị loại do vi phạm luật bầu cử. Cuộc bầu cử lại sẽ được tổ chức vào ngày 26-5 tới nhưng đảng Pheu Thai không được bổ sung ứng cử viên thay cho người bị loại.

Theo Hiến pháp Thái-lan, Nghị viện nước này gồm Hạ viện và Thượng viện. Thượng viện Thái-lan gồm 250 ghế do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) chỉ định với nhiệm kỳ năm năm. Nhiệm vụ đầu tiên của Thượng viện là họp chung với Hạ viện để bầu ra Thủ tướng mới. Người đắc cử Thủ tướng phải hội đủ 376 phiếu trên tổng số 750 phiếu trong phiên họp lưỡng viện. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ được thành lập, chỉ có các hạ nghị sĩ có quyền bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ. Theo quy định, các thượng nghị sĩ phải được bổ nhiệm trong vòng ba ngày kể từ khi kết quả bầu cử Hạ viện được thông qua.

Chính phủ đương nhiệm dự kiến sẽ đệ trình danh sách Thượng nghị sĩ lên Nhà Vua để phê chuẩn vào ngày 10-5 sau khi danh sách Hạ nghị sĩ được EC chính thức công bố.

Theo Nhandan