Thứ hai,  25/05/2020

Lào khẩn trương cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Lào đang tiến hành kế hoạch cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn không có hiệu quả, thua lỗ và trở thành gánh nặng đối với ngân sách nhà nước và kéo chậm sự phát triển kinh tế xã hội của Lào.

Lào khẩn trương cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Hàng hóa tại Lào phần lớn vẫn là đồ thủ công mỹ nghệ, sản xuất bằng tay.

 

Bộ Tài chính Lào vừa công bố thông tin cho biết, Cục Quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước và bảo hiểm, Bộ Tài chính đã xem xét và thông qua Dự thảo Kế hoạch phát triển và cải cách doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2019 – 2020 trước tình trạng nhiều doanh nghiệp nhà nước đang rơi vào tình trạng phát triển trì trệ, mất cân đối thanh toán và nợ đọng thuế nghĩa vụ đối với nhà nước, đi chệch các mục tiêu đề ra đối với việc phát triển các doanh nghiệp nhà nước đã đề ra trước đây. Kế hoạch cải cách các doanh nghiệp nhà nước sẽ đi theo hướng nền kinh tế thị trường, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp còn có tiềm năng cũng như giải thể hoặc cổ phần hóa toàn bộ hoặc một phần các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nặng.

Theo thống kê của Bộ Tài chính Lào, hiện có 187 doanh nghiệp nhà nước Lào đang hoạt động, chiếm 1 phần 5 số doanh nghiệp trên cả nước nhưng có vốn đăng ký gần 30 tỷ USD, chiếm 89% tổng vốn đăng ký của toàn bộ doanh nghiệp tại Lào. Trong đó có 133 đơn vị nhà nước nắm giữ từ 51% cổ phần trở lên và 54 đơn vị nhà nước nắm cổ phần dưới 49%. Các doanh nghiệp nhà nước lớn tại Lào đều là các doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực quan trọng như điện, nước, hàng không, viễn thông…, tuy nhiên các doanh nghiệp nhà nước nhỏ tại Lào phần lớn là các doanh nghiệp sử dụng máy móc và công nghệ không nhiều, một số vẫn là sản xuất theo kiểu thủ công, truyền thống.

Trong đợt cải cách hệ thống doanh nghiệp nhà nước lần này được coi là cần thiết và khẩn cấp, Bộ Tài chính Lào dự kiến đưa 60 doanh nghiệp đang thuộc quyền quản lý của Bộ này vào diện cải cách nhưng theo hướng sắp xếp lại cơ cấu của các đơn vị kinh doanh hoặc bán ra thị trường dựa theo Chương trình phân tích, đánh giá kết quả tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước. Các doanh nghiệp mà Bộ Tài chính Lào lựa chọn lần này đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đều có hoạt động không hiệu quả và nếu áp dụng biện pháp thoái toàn bộ vốn của nhà nước khỏi các doanh nghiệp này, Bộ Tài chính Lào đánh giá sẽ là một hướng mới trong việc định hình lại một phần nền kinh tế, đặc biệt là tỷ trọng kinh tế do nhà nước nắm giữ.

Theo Nhandan