Thứ hai,  01/03/2021

Pháp tìm cách đối thoại về cải cách lương hưu

Theo Roi-tơ, ngày 6-12, Thủ tướng Pháp E.Phi-líp đã kêu gọi tiến hành đối thoại xã hội về kế hoạch cải cách lương hưu của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực “để hạn chế tác động của các cuộc đình công”, nhất là trong giao thông công cộng, đã làm cho đất nước gần như bị tê liệt từ ngày 5-12.

Pháp tìm cách đối thoại  về cải cách lương hưu

Cảnh sát ngăn chặn người biểu tình quá khích ở thủ đô Pa-ri

 

Phát biểu trước báo giới tại Phủ Thủ tướng, ông E.Phi-líp cho rằng việc thành lập một hệ thống phổ quát, bảo đảm cuộc sống cho người hưu trí và con cái của họ, cần được thảo luận kỹ càng. Thủ tướng E.Phi-líp nhấn mạnh, Chính phủ sẵn sàng gặp các đại diện nghiệp đoàn để cùng thảo luận về việc xây dựng một hệ thống hưu trí phổ quát mới “bảo đảm công bằng, đoàn kết và lành mạnh”.

★ Trong khi đó, các nghiệp đoàn Pháp kêu gọi người lao động tiến hành một cuộc đình công rầm rộ mới vào ngày 10-12 tới nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của Tổng thống E.Ma-crông, một trong những chính sách cải cách tham vọng nhất của nhà lãnh đạo Pháp kể từ khi lên cầm quyền. Trước đó, ngày 5-12, khoảng 800.000 người đã xuống đường tham gia bãi công trên toàn quốc phản đối cải cách hưu trí của chính phủ. Các cuộc tuần hành quy mô lớn đã khiến hoạt động giao thông tại nhiều khu vực tê liệt, thậm chí nhiều trường học phải đóng cửa.

Theo Nhandan