Thứ hai,  21/09/2020

Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết gia hạn cấm vận vũ khí Iran


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: Reuters)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14-8 đã không thông qua nghị quyết do Mỹ đề xuất gia hạn lệnh cấm vận vũ khí hiện tại đối với Iran.

Dự thảo nghị quyết không giành đủ số phiếu cần thiết để có thể được thông qua. Chỉ hai quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, hai quốc gia bỏ phiếu chống và 11 quốc gia còn lại bỏ phiếu trắng.

Theo Nghị quyết số 2231 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc ủng hộ thoả thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Ðức), lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ hết hạn vào ngày 18-10-2020.

Theo Nhandan