Chủ nhật,  29/11/2020

HĐBA thông qua Nghị quyết gia hạn hoạt động của Phái bộ tại Tây Sahara

Nghị quyết cũng nhấn mạnh ưu tiên cần sớm bổ nhiệm Phái viên riêng của Tổng thư ký Liên Hợp quốc về Tây Sahara.

Với 13 phiếu thuận và 2 phiếu trắng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 30/10 đã thông qua Nghị quyết số 2548 gia hạn hoạt động của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Tây Sahara thêm 12 tháng đến 31/10/2021.

Bên cạnh các nội dung liên quan nhiệm vụ của Phái bộ, Nghị quyết nêu quan ngại trước những vi phạm các thoả thuận hiện nay ở Tây Sahara, kêu gọi các bên liên quan thực hiện lệnh ngừng bắn và các Thoả thuận quân sự. Nghị quyết cũng nhấn mạnh ưu tiên cần sớm bổ nhiệm Phái viên riêng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Tây Sahara và nhắc lại lời kêu gọi các bên liên quan hợp tác đầy đủ với Đặc Phái viên đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Tây Sahara./.

Theo VOV