Thứ bảy,  28/11/2020

Vốn FDI thực hiện 10 tháng đầu năm của Trung Quốc tăng 6,4% so cùng kỳ

Một nhà máy sản xuất ô-tô của Trung Quốc.

Theo số liệu mới công bố của Bộ Thương mại Trung Quốc, vốn FDI thực hiện từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay lũy kế đạt 800,68 tỷ NDT, tăng 6,4% so cùng kỳ (quy đổi bằng 115,09 tỷ USD, tăng 3,9% cùng kỳ, không bao gồm lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm). Mức tăng tháng 10 cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với chín tháng đầu năm, tiếp tục đà phát triển ổn định.

Trong tháng 10, vốn FDI thực hiện toàn quốc của Trung Quốc đạt 81,87 tỷ NDT, tăng 18,3% so với cùng kỳ (tương đương 11,83 tỷ USD và 18,4%)

Thống kê theo ngành nghề, 10 tháng đầu năm vốn FDI thực hiện trong ngành dịch vụ đạt 625,79 tỷ NDT (tương đương 92 tỷ USD), tăng 16,2% cùng kỳ, chiếm 78,2% vốn FDI thực hiện toàn quốc. Ngành dịch vụ công nghệ cao có tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ đạt 27,8%, trong đó các ngành dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành, dịch vụ nghiên cứu phát triển và thiết kế, chuyển hóa thành quả công nghệ lần lượt đạt mức tăng trưởng 44,3%, 77,9%, 82,1% và 43,6%.

Theo Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, kinh tế quốc dân tiếp tục giữ đà phục hồi ổn định trong tháng 10 năm nay. Chín tháng đầu năm, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn lũy kế đạt 4.366,5 tỷ NDT (tương đương 643 tỷ USD). Tuy giảm 2,4% so với cùng kỳ, nhưng mức giảm đã được thu hẹp 2 điểm phần trăm so với tám tháng đầu năm. Tháng 10 cũng đánh dấu chỉ số mua sắm của ngành chế tạo Trung Quốc đạt 51,4%, duy trì tám tháng liên tiếp trên mức trung bình.

Về tổng thể, kinh tế Trung Quốc đang có đà hồi phục tốt trên mọi lĩnh vực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm đạt 25.952,1 tỷ NDT (tương đương 3816,5 tỷ USD), tăng 1,1% cùng kỳ. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động thành thị ở mức thấp 5,3%, trong khi tỷ lệ việc làm có mức tăng trưởng dương. Bên cạnh đó, chỉ số tiêu dùng giảm 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng tháng 9, tuy nhiên vẫn hơn cùng kỳ 0,5%, giá xuất xưởng từ các nhà máy sản xuất giữ nguyên mức bình quân tháng trước.

Người phát ngôn Cục thống kê Trung Quốc, Fu Linghui cho biết, hiệu quả của chính sách 6 ổn định và 6 bảo đảm đang được phát huy rõ rệt trên các lĩnh cực. Tuy nhiên, làn sóng Covid-19 lần thứ 2 đang tiến công các quốc gia Âu, Mỹ, cản trở quá hình hồi phục của kinh tế toàn cầu. Kinh tế Trung Quốc hiện vẫn đang trong giai đoạn khôi phục, cần nhận biết chính xác, ứng phó khoa học, chủ động thay đổi, nắm vững giai đoạn phát triển mới bằng các phương pháp khoa học, bảo đảm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đặt nền móng cho công tác triển khai kế hoạch năm năm lần thứ 14.

Theo Nhandan