Thứ tư,  27/01/2021

Kêu gọi nhất trí về ngân sách EU


Nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone họp trực tuyến. 

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 30-11, trong cuộc thảo luận với giới lập pháp của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU), Thủ tướng Ðức A.Méc-ken nhấn mạnh, EU cần thỏa hiệp để thông qua ngân sách dài hạn và gói phục hồi kinh tế của khối. Hiện Hung-ga-ri và Ba Lan phản đối gắn việc phân bổ ngân sách EU và gói phục hồi kinh tế sau đại dịch với vấn đề pháp quyền. 

★ Cùng ngày, Thủ tướng Hung-ga-ri V.Ô-ban tới Ba Lan để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà M.Mô-ra-véc-ki về kế hoạch ngân sách dài hạn của EU. Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan cho biết, nước này và Hung-ga-ri sẵn sàng đón nhận các đề xuất mới, nhằm giải quyết bất đồng hiện nay liên quan vấn đề ngân sách.

★ Nhóm các Bộ trưởng Tài chính Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) đạt đồng thuận về các biện pháp cải cách quan trọng đối với quỹ cứu trợ tài chính của khu vực, còn gọi là Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM). Các biện pháp cải cách ESM được trình chính phủ các nước thông qua và các nghị viện phê chuẩn trong năm 2021, mở đường cho ESM sửa đổi có hiệu lực.

Theo Nhandan