Thứ sáu,  22/01/2021

Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết kết thúc nhiệm vụ của UNAMID

Nghị quyết 2559 quyết định chấm dứt nhiệm vụ của UNAMID từ ngày 31/12/2020 và đề nghị Phái bộ hoàn tất việc rút các lực lượng quân sự và dân sự trước ngày 30/6/2021.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 22/12 đã họp trực tuyến để công bố thông qua Nghị quyết 2559 về việc chấm dứt nhiệm vụ của Phái bộ Hỗn hợp Liên Hợp Quốc – Liên minh châu Phi (AU) tại Darfur, Sudan (UNAMID) với 15/15 phiếu thuận.

Nghị quyết 2559 quyết định chấm dứt nhiệm vụ của UNAMID từ ngày 31/12/2020 và đề nghị Phái bộ hoàn tất việc rút các lực lượng quân sự và dân sự trước ngày 30/6/2021, trừ những người cần thiết cho việc thanh lý các tài sản của UNAMID.

Nghị quyết kêu gọi Chính phủ Sudan bảo đảm trách nhiệm bảo vệ thường dân tại khu vực Darfur và bảo đảm việc tự do đi lại và vận chuyển trang thiết bị của UNAMID trong quá trình rút quân.

Nghị quyết cũng đề nghị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi và Chính phủ Sudan thông tin thường xuyên tới Hội đồng Bảo an về quá trình rút quân của Phái bộ, đề nghị Tổng Thư ký có báo cáo tổng thể lên Hội đồng Bảo an về quá trình rút quân của UNAMID trước ngày 31/7/2021 cũng như về các bài học kinh nghiệm của UNAMID trước ngày 31/10/2021./.

Theo VOV