Thứ sáu,  15/01/2021

Tiếp tục đóng góp cho phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ

Bí thư toàn quốc PCF P. Ru-xen phát biểu nhân kỷ niệm 100 năm Ðại hội Tua.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Pháp và 100 năm Ðại hội Tua (từ ngày 25 đến ngày 30-12-1920 – 25 – 30-12-2020), Ðảng Cộng sản Pháp (PCF) đã phát trực tuyến trên in-tơ-nét hình ảnh Bí thư toàn quốc PCF P.Ru-xen phát biểu ý kiến tại trụ sở đảng trong buổi lễ kỷ niệm sự kiện này. Buổi lễ có sự tham gia trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo PCF. Các ủy viên của Hội đồng toàn quốc và Ban Thường vụ cùng tham dự trực tuyến buổi lễ.

Trong diễn văn kỷ niệm sự kiện quan trọng này, đồng chí Bí thư toàn quốc P.Ru-xen khẳng định, cũng như cách đây 100 năm, năm 2020, chủ nghĩa cộng sản vẫn là thanh xuân của thế giới. Ðồng chí P.Ru-xen thông báo, rất nhiều thế hệ người dân Pháp đã gia nhập Ðảng Cộng sản trong suốt 100 năm qua; đồng thời tự hào điểm lại một số thành quả đấu tranh xã hội mang dấu ấn lịch sử mà PCF đã giành được vì phúc lợi nhân dân, như yêu cầu trả lương cho các kỳ nghỉ vào năm 1936, đề nghị thiết lập chế độ bảo hiểm xã hội toàn dân… Ðồng chí P.Ru-xen nhấn mạnh, vào năm 1968, với vai trò to lớn của những người cộng sản, PCF đã tổ chức cuộc đấu tranh xã hội vào mùa xuân, trong đó yêu cầu tăng lương và đòi quyền lợi cho những người làm công ăn lương.

Ðồng chí Bí thư toàn quốc P.Ru-xen cũng đề cập tới đóng góp của PCF đối với chủ nghĩa quốc tế vô sản, thông qua việc ủng hộ các dân tộc và quyền của các dân tộc được lựa chọn con đường riêng của mình. Ðồng chí P.Ru-xen nhấn mạnh, các đảng viên luôn ủng hộ các cuộc đấu tranh phi thực dân hóa, vì nền độc lập của An-giê-ri, những hoạt động phản đối chiến tranh Ðông Dương, chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tại Nam Phi, thả tự do cho nhà lãnh đạo Nen-xơn Man-đê-la. Ngày nay, Ðảng Cộng sản Pháp tiếp tục đóng góp vào phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Ðồng chí P.Ru-xen nhấn mạnh, sau 100 năm kể từ khi thành lập, Ðảng Cộng sản Pháp vẫn tiếp tục là một lực lượng chính trị cần thiết tại Pháp, là một trong những lực lượng lớn với 50 nghìn đảng viên, 600 thị trưởng từ bầu cử cấp xã, phường gần đây nhất và hàng nghìn đại biểu dân cử địa phương, cấp tỉnh, cấp vùng, đại biểu Quốc hội, thượng nghị sĩ hoạt động trên toàn lãnh thổ Pháp. Hiện nay, Ðảng Cộng sản Pháp tiếp tục hoạt động tích cực ở địa phương vì quyền lợi và phúc lợi của người lao động. Theo đồng chí P.Ru-xen, các thị trưởng Cộng sản luôn khẳng định cam kết đi đầu trong cuộc đấu tranh để tạo ra nhà ở xã hội chất lượng cũng như các trung tâm chăm sóc sức khỏe để phát triển văn hóa và giáo dục toàn dân, để tất cả trẻ em đều có các kỳ nghỉ, bảo đảm mọi công dân đều có quyền lợi như nhau. Theo đồng chí P.Ru-xen, Ðảng Cộng sản Pháp sẽ phát huy hơn nữa vai trò trong tương lai, bởi chưa bao giờ những bất bình đẳng, bất công, hy vọng về một thế giới công bằng, hòa bình, đoàn kết, giảm thiểu các đe dọa về khí hậu, gìn giữ hành tinh… lại mạnh mẽ đến thế.

Trong bối cảnh tình hình thất nghiệp lan rộng tại Pháp, Bí thư toàn quốc P.Ru-xen đề ra phương hướng hoạt động và đấu tranh của Ðảng Cộng sản Pháp trong thời gian tới, đó là xóa bỏ thất nghiệp và nghèo khổ, bảo đảm cho mỗi cá nhân có việc làm, được đào tạo và trả lương suốt đời, trao nhiều quyền lợi cho tất cả những ai tạo ra của cải bằng lao động, đấu tranh đẩy lùi các cuộc xung đột, chiến tranh… Ðồng chí P.Ru-xen kết luận: Một kỷ nguyên mới phải được mở ra và chủ nghĩa cộng sản là niềm hy vọng cho nhân loại.

Theo Nhandan